UM continueert samenwerking met de Belastingdienst op basis van horizontaal toezicht

Vandaag is het nieuwe convenant ‘doorontwikkeld horizontaal toezicht’ getekend door de Universiteit Maastricht en de Belastingdienst. Het convenant is een afgeleide van de al jarenlange samenwerking tussen de universiteit als belastingplichtige en de Belastingdienst. Met als doel een vertrouwelijke en transparante relatie waarbij wij als universiteit zelf controles uitvoeren en deze delen met de Belastingdienst. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar.

Afstemming vooraf

Bij horizontaal toezicht wordt door de Belastingdienst gesteund op de processen en interne controles van de onderneming. Daar waar nodig vindt vooraf afstemming over actualiteiten plaats, in plaats van controles achteraf. Om het convenant te kunnen sluiten, dient de belastingplichtige aan diverse voorwaarden te voldoen, zoals het hebben van een fiscale risicoanalyse en monitoringsplan. In dat kader beoordeelt de Belastingdienst of er een aantoonbaar systeem van interne fiscale beheersing en monitoring aanwezig is waardoor aanvaardbare belastingaangiften ingediend worden. 

Samenwerking op basis van vertrouwen

De Universiteit Maastricht heeft voldaan aan deze voorwaarden en voldoet daarmee aan de eisen die de Belastingdienst in de huidige tijd aan horizontaal toezicht stelt. De ondertekening van het convenant markeert een volgende stap in een op vertrouwen gebaseerde samenwerking met de Belastingdienst.

De Universiteit Maastricht kijkt terug op een mooie bijeenkomst en blijft zich inzetten voor een goede samenwerking en investering in horizontaal toezicht. 

UM continues cooperation Tax Administration horizontal monitoring
Foto: Harry Heuts

Lees ook

Meer nieuws