Nieuw in Centre Ceramique

UM benoemt archief Mathieu Segers tot academisch erfgoed

De Universiteit Maastricht (UM) benoemt het Europa Archief, dat onder leiding van prof. dr. Mathieu Segers is opgezet, tot academisch erfgoed. Als eerbetoon en dank voor zijn grote verdiensten voor de universiteit en het onderzoek naar de Europese integratie zal het archief ook zijn naam krijgen: Europa Archief Mathieu Segers. 

Segers overleed op 16 december 2023. Samen met het team van Studio Europa Maastricht werkte hij sinds 2018 aan het archief. Hij deed dit namens de UM op verzoek van de Provincie Limburg. De Provincie verzocht om de aanleg van een Europa Archief ter ondersteuning van het Europees Erfgoedlabel dat zij in 2018 verworven heeft voor het Verdrag van Maastricht. Met dit verdrag uit 1992 werd onder meer de EU opgericht en de basis gelegd voor de invoering van de euro. 

Bijzondere nalatenschappen

In het Europa Archief Mathieu Segers worden documenten samengebracht over de diepere achtergronden en de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht, de EU en de euro. Het archief bevat dossiers uit institutionele archieven, zoals scans van archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook uit private nalatenschappen van personen die van groot belang zijn geweest voor de geschiedenis en ontwikkeling van de EU. Zo heeft het archief delen gekregen uit de nalatenschap van Max Kohnstamm (1914-2010), o.a. voormalig secretaris van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS); Tom de Bruijn, o.a. oud-minister en voormalig Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU; en Edmund Wellenstein (1919-2016), o.a. voormalig secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit van de EGKS en directeur-generaal van de Europese Commissie. 

Persoonlijke archieven Mathieu Segers

Ook de rijke academische nalatenschap van Segers zelf zal in het archief worden ondergebracht. Deze bestaat onder meer uit de werkarchieven die hij samenstelde voor zijn onderzoek naar de oorsprong van de Europese integratie en de interviews van het oral history-project EU-bouwers aan het woord, waarvan Segers één van de hoofdredacteuren was.

Ontwikkeling archief 

Studio Europa Maastricht zal het Europa Archief Mathieu Segers de komende jaren verder ontwikkelen, mede ter ondersteuning van het Europees Erfgoedlabel. 

Studio Europa Maastricht

Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek. Het is opgericht in 2018 en wordt ondersteund door de partners van het Maastricht, Working on Europe-programma: Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht.

Lees ook