Uitspraak Hoge Raad 30% regeling

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de 150-kilometergrens in de 30%-regeling geen belemmering vormt van het vrije verkeer van medewerkers binnen de Europese Unie en dus niet in strijd is met het Europees recht.

Dit betekent definitief dat enkel medewerkers die gedurende meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaande aan de start van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Medewerkers die een pro forma aanvraag hebben ingediend zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.

Lees ook