Twee UM teams op shortlist van internationale competitie voor onderwijsinnovatie

Twee UM teams hebben de shortlist gehaald van de Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards 2015. Het eerste team, bestaande uit Catalina Goanta, Gwen Noteborn and Bram Akkermans is genomineerd voor hun project ‘Implementing Wearables in the Classroom: Making IT Real’. Het tweede project op de shortlist is getiteld ‘Connecting worlds: making virtual mobility  work for the greater good’ en was ingediend door Herco Fonteijn van de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Making IT real

Het project belicht de voordelen van wearables zoals Google Glass en Apple Watch voor de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van procedurele kennis (ontwikkelen en toepassen van vaardigheden) staat hierbij voorop.

Connecting worlds

Dit project laat zien hoe studenten in een WEIRD (western, educated, industrialized, rich, democratic) land samenwerken met hun medestudenten van de Padjadjaran University (Indonesie). Indonesische studenten, die vaak niet de middelen hebben voor echte studentmobiliteit, krijgen met dit project een internationalisering-aan-huis ervaring. Door de humanitaire focus en het samenbrengen van studenten uit verschillende delen van de wereld, draagt dit project bij aan de vorming van een tolerante en respectvolle attitude en global citizenship. Studenten worden uitgedaagd om kritisch te denken over complexe ethische kwesties en ervaren hoe mensen samenwerken in moderne organisaties. Ze leren communiceren in divers samengestelde teams, een vertrouwensrelatie op te bouwen en gebruik te maken van moderne ICT middelen.

De Wharton-QS-Stars Reimagine Education Award is een internationale competitie waarmee innovatie in het hoger onderwijs wordt beloond. In het vakgebied beschouwt men deze award als de ‘Oscars voor onderwijsinnovatoren’. De drie finalisten van elke categorie en de overall winnaar van 50.000 dollar prijzengeld worden bekendgemaakt tijdens de Wharton- QS Stars Reimagine Education Awards & Conference 2015, in Philadelphia van 7-9 December.

Met meer dan 500 ingediende excellente projecten hadden de deelnemers een zware competitie. Alle projectteams op de shortlist krijgen de gelegenheid om hun projecten te presenteren tijdens de Reimagine Education conference, voor een publiek van wetenschappers, universiteitsbestuurders, ‘EdTech’ ondernemers, en investeerders (waaronder William Rankin, Director of Learning bij Apple en Jaime Casap, Chief Education Evangelist van Google).

Lees ook