15 december 2016

Textiel uit biobased materiaal via BioTex Fieldlab binnenkort beschikbaar

MODINT, AMIBM en CHILL hebben de handen ineengeslagen om een open-innovatiecentrum op te zetten waar onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van vezels en garens uit biopolymeren. Het centrum ontwikkelt daarvoor nieuwe textiele productieprocessen en -applicaties.

BioTex Fieldlab

In het project BioTex Fieldlab werken een groot aantal bedrijven verenigd in MODINT, AMIBM en CHILL samen aan een open-innovatiecentrum waar onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van vezels en garens uit biopolymeren. Dit fieldlab (proeftuin) is ook gericht op de ontwikkeling van nieuwe textiele productieprocessen en -applicaties.
 
MODINT is een branchevereniging van 600 textielbedrijven. Het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht en RWTH Aachen. Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is het Center of Expertise op het gebied van chemie.
AMIBM en CHILL zijn gevestigd op Brightlands Chemelot Campus te Sittard-Geleen.
 
De partners in het BioTex Fieldlab werken nauw samen met twee industriële producenten van biopolymeren, Avantium en Corbion, en met mkb-bedrijven uit de textielindustrie, vooralsnog te weten Star Sock, Desso, Bonar, Van Puijenbroek, Edel Group, Rinos, Auping en Best Wool Carpets.
De deelnemende bedrijven zijn afkomstig uit verschillende delen van het land, hebben een eigen productie en R&D-afdeling in Nederland en zien marktkansen voor biobased producten.

Innovatieve textielproducten​

Het doel van het project BioTex Fieldlab is om in co-creatie nieuwe textielproducten te ontwikkelen op basis van innovatieve vezels uit biobased polymeren. Naast de biopolymeren PEF van Avantium en PLA van Corbion richt de proeftuin zich op een breed scala aan andere biopolymeren voor de ontwikkeling van textiel-applicaties, zoals bioPET, bioPA, PT, PBS, PHA of geheel nieuwe ontwikkelingen. De proeftuin staat natuurlijk ook open voor onderzoeksopdrachten van bedrijven buiten het initiële consortium.

Technologische voorsprong realiseren

Het belangrijkste resultaat van het project is een duurzaam functionerende proeftuin, bestaande uit laagdrempelig toegankelijke laboratoria en onderzoekers, waar mkb- en grote bedrijven in Nederland gebruik kunnen maken van faciliteiten en expertise en waar zij kunnen samenwerken aan nieuwe duurzame innovaties van biopolymeren in de textielindustrie.
 
Het BioTex Fieldlab wordt in vier jaar tijd opgezet met behulp van een OP-Zuid financiering van € 760.000. OP‑Zuid, het Operationeel Programma Zuid-Nederland, is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland. Het totale projectbudget bedraagt € 2,25 miljoen.

“Het Nederlandse bedrijfsleven zal daarmee een technologische voorsprong opbouwen. De vermarkting van innovatieve en duurzame biobased textielproducten zal naar verwachting leiden tot een toename in omzet en werkgelegenheid bij de deelnemende bedrijven.”

- Wouter Hankel
Liaison Officer, Universiteit Maastricht

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, samen met de steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna € 186 miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en met € 46 miljoen door het Rijk. 

OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.