13 september 2022
Onderzoek laat zien waar tekorten op de arbeidsmarkt het halen van het klimaatdoel kunnen belemmeren

Tekorten op arbeidsmarkt problematisch voor klimaatdoelen

Onderzoekers het Researchcentrum voor Opleiding en de Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben  een model ontwikkeld dat voor vijf jaar vooruit laat zien waar knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Uit de analyses blijkt vooral dat krapte verwacht kan worden aan technici op bachelor- en masterniveau, naast de techniek- en ambachtsberoepen op MBO-niveau. In Zeeland, Drenthe en Limburg kunnen de knelpunten groter uitvallen dan nationaal als daar relatief veel klimaatinvesteringen plaatsvinden. De inzichten uit het model helpen een goede inschatting te maken van waar bijsturing op de arbeidsmarkt nodig is om de ambitieuze klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen behalen.