ITEM News

Succesvolle afronding van het B-solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen".

Het B-solutions project 'Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen' is succesvol afgerond met de lancering van de eerste roadmaps en factsheets. Terwijl de roadmaps gericht zijn op eerstelijnsondersteuners zoals arbeidsbemiddelaars en werknemers van Grensinfopunten, zijn de factsheets gericht op de burgers. De documenten en projectresultaten werden gepresenteerd tijdens een workshop die op 29 oktober 2019 in Maastricht werd georganiseerd door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM en de Provincie Limburg (NL).

Het project, dat door de Provincie Limburg als hoofdaanvrager werd ingediend en door ITEM werd uitgevoerd, had tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit en arbeid te vergroten door de erkenning te verbeteren. De documenten werden vooral voorgesteld om de transparantie van de erkenningsprocedures in het grensgebied van Nederland met België (d.w.z. de drie Gemeenschappen) en Duitsland (d.w.z. Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) te vergroten. Om de transparantie te vergroten, werden documenten voorgesteld die informatie verschaffen die verder gaat dan die informatie die gemakkelijk online en via eerstelijnsondersteunende diensten beschikbaar is.

Voor de ontwikkeling van deze documenten werd een drie fasen aanpak voorgesteld. In de eerste plaats werd een selectie van drie kansrijke beroepen gemaakt. Uiteindelijk werden de beroepen van fysiotherapeut, verzorgende IG/zorgkundige en leraar voortgezet onderwijs/secundair onderwijs gekozen. Ten tweede werden door het ITEM-projectteam roadmaps en factsheets ontwikkeld door de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van kwalificaties voor een bepaald beroep te raadplegen. Ten slotte werden de aanpak van het ITEM-projectteam en de algemene bevindingen van het project gedocumenteerd in een rapport.

De afgelopen maanden lag de nadruk op het opstellen van roadmaps en factsheets voor elk van de geselecteerde beroepen. De documenten zijn ontwikkeld op basis van een literatuuroverzicht, interviews en enquêtes met de bevoegde autoriteiten voor erkenning en zijn bedoeld om eerstelijnsondersteuners en burgers te informeren over de wijze waarop de bevoegde autoriteiten kwalificaties beoordelen en ook om burgers bewuster te maken van de rechten en plichten die zij tijdens een erkenningsprocedure hebben.

Alle roadmaps en factsheets, het rapport ten aanzien van de selectie van beroepen en het eindverslag over de aanpak en de algemene projectresultaten kunnen worden geraadpleegd op het ITEM Cross-border Portal.

Het project “Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen” wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws