7 september 2017
Students going the extra mile

Studenten ontrafelen computergeheimen voor senioren

Facetime, Whatsapp, Skype, Facebook: voor veel ouderen zijn deze termen geheimtaal. Via Conn[at]ct[dot]us, een initiatief van Enactus Maastricht, helpen studenten senioren wegwijs te worden in de multimediale wereld. Op hun beurt krijgen de studenten de kans hun Nederlands te oefenen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Mooie verhalen

Aan een ander tafeltje zijn Annie (60) en psychologiestudente Corinna Schulz druk in gesprek. In een mengelmoes van Duits en Nederlands krijgt Annie uitleg over alle functies van haar nieuwe smartphone. “Ik las over dit project in huis-aan-huisblad Markant, was verrast dat het bestond. In mijn omgeving heb ik niet direct iemand die mijn probleempjes met de telefoon kan oplossen, dus ik ben hier blij mee. Corinna is heel goed, zij vertelt me veel wat ik nog niet wist. Door het contact met haar heb ik ook een positiever beeld van studenten gekregen. Ik dacht altijd dat studenten ongeduldig zijn, dat alles snel, snel moet. Maar gelukkig zijn er uitzonderingen.”

De Duitse Corinna meldde zich onder meer aan als vrijwilliger, omdat ze het handig vindt om de taal op te pikken. “Mijn contacten met Maastrichtenaren kwamen niet verder dan de supermarkt en het project Serve the City, waar ik deel van uitmaak. Ik wilde dat graag uitbreiden, anders leef je voor mijn gevoel niet echt in deze stad. Bij Conn[at]ct[dot]us vind ik wat ik zocht. Oudere mensen vertellen vaak mooie verhalen, heb ik gemerkt. Ik vind het fijn om ze te kunnen helpen met hun computer of telefoon. Voor ons zijn het soms maar kleine dingen, maar voor hun is het erg belangrijk. En we praten met elkaar in een mix van Engels, Duits en Nederlands, daar leer ik van.”

Tweede locatie

Beter Nederlands leren spreken is voor veel van de vrijwilligers bij Conn[at]ct[dot]us een drijfveer, meent de Franstalige Julien Vandecaasbeek, vice-voorzitter van Enactus Maastricht. “In principe is Nederlands de voertaal, maar sommige senioren spreken ook Duits. Voor buitenlandse studenten is het vaak moeilijk om de taal te oefenen, omdat ze bijna overal in het Engels worden aangesproken en omdat ze niet veel contact hebben met de lokale bevolking.”

Conn[at]ct[dot]us is volgens Vandecaasbeek een van de meest succesvolle projecten van Enactus, dat op verschillende manieren probeert de contacten tussen studenten en de inwoners van Maastricht aan te halen. “Sinds het begin van het project, in februari 2016, hebben we ongeveer dertig senioren kunnen helpen. En de belangstelling groeit. Daarom openen we in september een tweede locatie in buurtcentrum De Boeckel in De Heeg. Iedereen is welkom, je kunt zo binnenlopen. Het leuke van dit project is, dat beide partijen er van leren. Bij de deelnemers verbetert de beeldvorming rondom studenten en de ‘docenten’ doen iets terug voor de samenleving. Zelf ga ik elke week na afloop van de les met een lach op mijn gezicht naar huis. Laatst had ik iemand geleerd hoe hij een mail kon versturen, kreeg ik een paar weken later een bedankje, per mail. Dat zijn cadeautjes.”

Meer informatie: enactusmaastricht.nl

Door: Meyke Houben