Symposium ‘Gif op mijn bord’ in kader van afscheid prof. dr. Fred Brouns

Sociale media ‘gif’ voor objectieve mening over voedsel

De sociale media hebben grote invloed op de wijze waarop consumenten aankijken tegen de gezondheidseffecten en de veiligheid van ons voedsel. De goede zijde van de medaille is dat consumenten mondiger worden. Ze gaan zelf op zoek naar hun eigen waarheid over eten & drinken en denken actief mee over wat goed, minder goed of slecht is. De keerzijde is dat er daardoor speelruimte ontstaat waarin iedereen die ‘denkt wat te weten over voeding, gezondheid en voedselveiligheid’ een professioneel getinte mening kan uiten in blogs en groepsdiscussies.  De slechte toegankelijkheid van begrijpelijke informatie vanuit de voedingswetenschap is hier mede debet aan. Met deze boodschap neemt Fred Brouns op vrijdag 11 december afscheid als hoogleraar Health Food Innovation met het symposium ‘Gif op mijn bord’ en zijn afscheidsrede.

Begrijpelijke informatie

Vaak blijken de meningen van de mondige consumenten gebaseerd te zijn op beperkte kennis en foute interpretaties van brede wetenschappelijke consensus; zij kunnen goede en slechte wetenschap niet scheiden. Menig consument heeft daarom het gevoel dat datgene wat op ons bord belandt in toenemende mate ongezonder en onveiliger is.
Debet hieraan is ook de (nog) slechte toegankelijkheid van het brede publiek tot gemakkelijk begrijpelijke informatie. Academici en wetenschappers besteden hier nauwelijks tijd aan en universiteiten zijn in dit opzicht te weinig zichtbaar voor het publiek. Dit komt onder andere omdat wetenschappers aangespoord worden om vooral te publiceren in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften en daarop ook afgerekend worden. “Die cultuur moet veranderen”, aldus Fred Brouns.

Tegengeluid nodig

Brouns gaat in zijn afscheidsrede in op een aantal voorbeelden ‘die de wereld van de consumenten op zijn kop zetten’. Een van die voorbeelden is aspartaam, een van de meest veilige en potentieel succesvolle zoetstoffen, die is geflopt door wantrouwen bij consumenten. “Consumenten maken zich vooral zorgen over relatief kleine zaken die heel groot in de media belicht worden zoals vlees dat ineens kankerverwekkend is en E-nummers die giftig zijn”, zegt Fred Brouns: “De richting die sommige hypes in de sociale media nemen kunnen van directe invloed zijn op onze volksgezondheid. Dat vraagt om een tegengeluid. Ik maak me bijvoorbeeld veel meer zorgen de toenemende voedselfraude en over micro-plastics die onze oceanen vervuilen en ook al in ons eten zitten. Of, op de impact van klimaatveranderingen op de voedselketen.“

Lees ook