ITEM Nieuws

Samenwerking van start ter bevordering arbeidsbemiddeling over de grens

Op 31 januari jl. is een nieuwe samenwerking van start gegaan ter bevordering van arbeidsbemiddeling over de grens. Met de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn kunnen werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg bediend worden. De nieuwe SGA Euregio Maas-Rijn is een vervolg op de al twee jaar bestaande SGA Aken-Eurode. Er zal nauw worden samengewerkt met andere partijen die opereren op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en dienstverlening. Door de huisvesting in het Maastricht International Centre staat de service namelijk in direct contact met partijen zoals het Grensinfopunt Maastricht, het Holland Expat Centre South en het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht.

 

Werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg worden voortaan actief geholpen met het vinden van personeel respectievelijk werk aan de andere kant van de grens. De gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen, UWV, werkgeversservicepunt Podium 24 en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerking die, met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, leidt tot de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn.

Doel van de nieuwe organisatie, die feitelijk wordt bemenst door Podium24 en het Werkgeverservicepunt Westelijke Mijnstreek, is om tussen 2018 en 2020 200 mensen over de grens aan werk te helpen. Daarvoor worden vraag en aanbod over de grens meer en beter op elkaar afgestemd. De focus ligt daarbij op drie sectoren binnen de arbeidsmarkt: de customer servicebedrijven in Maastricht, de logistieke sector in de Westelijke Mijnstreek en de detailhandel/leisure in Belgisch Limburg. Om mensen snel en gericht aan werk te helpen, wordt de (succesvolle) vraaggerichte aanpak van de werkgeversservicepunten gehanteerd. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht op locatie bij de werkgevers. De backoffice wordt ondergebracht bij het Maastricht International Centre. Hier is ook het Grensinformatiepunt Maastricht gevestigd. Dit centrum beantwoordt vragen van grenswerkers over renteaftrek van een hypotheek, belastingen en sociale zekerheid enzovoorts.

De oprichting van de SGA Euregio Maas-Rijn helpt niet alleen werkgevers en werkzoekenden. De partners kunnen door de samenwerking ook hun eigen netwerken en bestanden meer op elkaar gaan afstemmen. Daarnaast kunnen de barrières die er ongetwijfeld zullen zijn, aangepakt worden door het kennisinstituut ITEM dat zich richt op het identificeren van juridische barrières zoals diploma-erkenning en discriminerende verschillen in wetgeving.  

De nieuwe SGA maakt gebruik van de kennis en ervaringen die zijn opgedaan met de al twee jaar bestaande SGA Aken Eurode. In die samenwerking is Parkstad Limburg verbonden met de Region Aachen. Uiteraard zullen er verbindingen tussen beide SGA’s worden gelegd om werkgevers aan de beste werknemers te helpen en de werkzoekende aan een baan in België of Duitsland.

Bron: Persbericht