Salaris december 2015

In december ontvangt u naast de eindejaarsuitkering een structurele salarisverhoging van 1,25% (met terugwerkende kracht per 1 september) en onder voorwaarden een uitkering van € 500 bruto (bij volledige arbeidsduur).

Op 26 november hebben cao-partijen de ‘uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimteovereenkomst sector WO’ gesloten. Afgesproken is dat de salarissen met terugwerkende kracht per 1 september 2015 structureel met 1,25% worden verhoogd. Deze salarisverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf december 2015 uitbetaald.

Daarnaast ontvangen werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren en dit in de maand december 2015 nog steeds zijn, een eenmalige uitkering van bruto €500 bij een volledige arbeidsduur. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd in december 2015 en komt in de plaats van de in de caoNU afgesproken eenmalige uitkering van bruto €350 per juni 2016. Werknemers die na 1 september 2015 in dienst zijn gekomen en dat op 1 juni 2016 nog steeds zijn, ontvangen de in de caoNU overeengekomen eenmalige uitkering van bruto €350 bij een volledige arbeidsduur in juni 2016. Student-assistenten, werknemers in jeugdschalen, werknemers met een minimumjeugdloon en SOM-leerlingen ontvangen geen eenmalige uitkering.

In 2016 worden door cao-partijen afspraken gemaakt over de overige onderdelen van de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016.

Lees ook