Salaris december 2015

In december ontvangt u naast de eindejaarsuitkering een structurele salarisverhoging van 1,25% (met terugwerkende kracht per 1 september) en onder voorwaarden een uitkering van € 500 bruto (bij volledige arbeidsduur).

Op 26 november hebben cao-partijen de ‘uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimteovereenkomst sector WO’ gesloten. Afgesproken is dat de salarissen met terugwerkende kracht per 1 september 2015 structureel met 1,25% worden verhoogd. Deze salarisverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf december 2015 uitbetaald.

Daarnaast ontvangen werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren en dit in de maand december 2015 nog steeds zijn, een eenmalige uitkering van bruto €500 bij een volledige arbeidsduur. Deze eenmalige uitkering wordt uitgekeerd in december 2015 en komt in de plaats van de in de caoNU afgesproken eenmalige uitkering van bruto €350 per juni 2016. Werknemers die na 1 september 2015 in dienst zijn gekomen en dat op 1 juni 2016 nog steeds zijn, ontvangen de in de caoNU overeengekomen eenmalige uitkering van bruto €350 bij een volledige arbeidsduur in juni 2016. Student-assistenten, werknemers in jeugdschalen, werknemers met een minimumjeugdloon en SOM-leerlingen ontvangen geen eenmalige uitkering.

In 2016 worden door cao-partijen afspraken gemaakt over de overige onderdelen van de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016.

Lees ook

  • Tijdens de Bachelor Open Dag van 24 februari verwelkomden we 2393 studiekiezers. De meesten waren zeer tevreden, zo bleek uit de reacties.

  • Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan de diensten voor de euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg langjarig continueren. UM ondersteunt met raad en daad bij het aantrekken en behouden van Euregionaal en internationaal talent.

  • Wat hebben patiënten met een lagere sociaaleconomische status nodig om beter meegenomen te worden in preoperatieve optimalisatieprogramma’s? Hoe kunnen we de zorg voor jongeren met mentale problemen toegankelijker maken? Twee voorbeelden van onderzoekslijnen die dankzij het sectorplan Versnellen op...

Meer nieuws