Rudolf Müller benoemd tot wetenschappelijk directeur BISS

Prof. dr. Rudolf Müller, hoogleraar Quantitative Infonomics, is benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Business Intelligence and Smart Services Instituut (BISS). Müller, die werkzaam is aan de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht, zal vanaf 1 oktober leiding gaan geven aan het kennis- en innovatiecentrum op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Het BISS instituut is een samenwerkingsverband tussen de drie kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Open Universiteit en Hogeschool Zuyd en draagt middels onderzoek en onderwijs bij aan het realiseren van de ambities van de Smart Services Campus. De campus is opgericht door APG, de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Aan het BISS zijn academici verbonden die samen met verschillende campusdeelnemers onderzoek uitvoeren teneinde in het verlengde van data sciences nieuwe smart services te ontwikkelen. Naast onderzoek gaat BISS als project- en experimenteeromgeving ook een rol spelen bij het in ontwikkeling zijnde master- en postgraduate onderwijs op het gebied van Business Intelligence en Smart Services. 

Rudolf Müller is benoemd vanwege zijn uitstekende wetenschappelijke prestaties in diverse, voor BISS relevante wetenschapsgebieden en zijn ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring. Müller is momenteel Asssociate Dean of Education bij de School of Business and Economics (SBE) en was daarvoor onderwijsdirecteur voor de bachelor- en masterprogramma’s van de faculteit. Binnen de Universiteit Maastricht heeft hij in de loop der jaren diverse bestuurlijke functies bekleed. 

De Universiteit Maastricht hecht grote waarde aan de ontwikkeling van BISS en de data sciences. Het is de bedoeling dat de kennis die op dit terrein door BISS wordt ontwikkeld, ook de ontwikkeling van de onderzoeksgebieden waarop de universiteit al actief is verder gaat versterken. Toponderzoek op het gebied van data analyse zal dus hand in hand gaan met het toepasbaar maken van deze kennis voor de ontwikkeling van de kenniseconomie en –samenleving in brede zin. Om deze doelstelling te bevorderen zal de nieuwe wetenschappelijke directeur BISS de expertise in data analyse verder versterken. Zo wordt op korte termijn een gerenommeerd wetenschapper op het gebied van de data sciences aan het team toegevoegd. Daarnaast zal de nieuwe wetenschappelijke directeur een spilfunctie vervullen bij het tot stand brengen van een vruchtbare samenwerking tussen de onderzoekers uit de verschillende wetenschapsdisciplines binnen de betrokken kennisinstellingen en de bedrijven die actief zijn op de Brightlands Smart Services Campus.

Lees ook