Rubiconbeurzen voor twee UM-onderzoekers

Lilian Kloft en Min Wu, beiden verbonden aan de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN), hebben van onderzoeksfinancier NWO een Rubiconbeurs gekregen. Deze beurs geeft veelbelovende startende wetenschappers de mogelijkheid om internationale onderzoekservaring op te doen. In totaal ontvangen in deze toekenningsronde 15 wetenschappers een beurs.

Lilian Kloft gaat aan de Universität Bonn (D) onderzoek doen naar benzodiazepinen. Deze middelen worden op grote schaal voorgeschreven en recreatief gebruikt, maar misbruik kan het cognitief functioneren aantasten en leiden tot crimineel gedrag. Dit project gebruikt oogbewegingsmetingen om het verband te onderzoeken tussen benzodiazepinen, aandacht, en ware en valse herinnering aan een gesimuleerde misdaad. Lilian zal bij haar studie veelvuldig gebruiken maken van virtual reality.

Min Wu zal in Oxford (VK) werken aan het mogelijk herstel van de motorische functie na het doormaken van een beroerte. Wereldwijd lijden miljoenen overlevenden van een herseninfarct aan bewegingsproblemen, die de activiteiten van het dagelijks leven beïnvloeden. Min zal een innovatieve en geïndividualiseerde, mechanistisch geïnformeerde benadering van hersenstimulatie ontwikkelen om de revalidatie van beroertes te verbeteren en de effecten ervan op de motorische functie en neurotransmitters testen.

Rubicon

De Rubiconbeurs maakt het voor jonge wetenschappers mogelijk om onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor hun studie. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kunnen NWO en ZonMw zo'n zestig jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro, verdeeld over 3 ronden). De toewijzingen uit dit bericht betreffen de eerste financieringsronde van 2023. In deze ronde werd 2,4 miljoen euro verdeeld. Uit 44 aanvragen zijn er 15 toegewezen. Alle laureaten uit deze ronde vertrekken voor de maximaal toegestane 24 maanden.

Lees ook

  • Recreatief lachgasgebruik is tot minstens 60 minuten na inhalatie meetbaar in ademlucht en bloed, en het is technisch haalbaar om hiervoor een meetinstrument te ontwikkelen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door wetenschappers van Universiteit Maastricht, TNO en het LUMC naar de...

  • Als je zelf mag kiezen, is groente eten dan lekkerder? Dat is de vraag die Rosalie Mourmans, PhD-student bij de Faculty of Psychology and Neuroscience beantwoordt in haar onderzoek. Met dat onderzoek is ze een van de tien finalisten van de Klokhuis Wetenschapsprijs: de prijs bekroont interessant...

  • Milene Bonte, hoogleraar Cognitive Neuroscience of Language and Literacy Development heeft een NWO Vici beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Het bedrag is bestemd voor onderzoek naar het tijdig kunnen voorspellen of kinderen extra ondersteuning nodig hebben om leesproblemen te voorkomen.