Reuzenslaapmuis niet alleen groot door dieet

Terwijl de meeste dieren die op een eiland terecht komen krimpen, worden kleine dieren juist groter. Zo ook de eikelmuis. Dit verschijnsel heet eiland-gigantisme. Lang werd gedacht dat de groei werd veroorzaakt door een verandering in wat de dieren eten, maar nieuw onderzoek laat zien dat dit niet de enige reden kan zijn voor de groei.

Door te kijken naar de kaakstructuur van verschillende reuzenslaapmuizen in vergelijking met de nog levende eikelmuis, hebben de onderzoekers kunnen inschatten wat de verschillende soorten waarschijnlijk aten. Bioloog Jesse Hennekam van de Universiteit Maastricht legt uit wat er is ontdekt en wat dit betekent.

Bekijk de video via Naturetoday.com

Lees ook