Brede steun voor de ambities van het E&W-programma, verandering nog niet overal merkbaar

Resultaten van de Cultuurbarometer Erkennen & Waarderen

In januari 2024 heeft het nationale programma Erkennen & Waarderen (E&W) een enquête uitgevoerd onder wetenschappers in 26 van de 27 deelnemende instellingen. Het doel van deze Cultuurbarometer was om inzicht te krijgen in de mate waarin de door het E&W-programma bevorderde cultuur en de bijbehorende gedragingen worden herkend, ervaren en gedeeld op de werkplek.

De resultaten van de cultuurbarometer, die op 20 juni 2025 worden bekendgemaakt, bieden waardevolle inzichten die zullen worden gebruikt om de interventies van de implementatiefase van E&W aan te passen.

Uit de resultaten blijkt dat er brede steun is voor de ambities van het E&W-programma en dat de mentaliteit van de gemeenschap verandert. Deze verandering is echter nog niet overal merkbaar. Het advies is daarom om de dialoog binnen de instellingen voort te zetten en wetenschappers uit alle functionele groepen te betrekken.

Waar staat UM op dit moment?
Binnen de Universiteit Maastricht is er een aanzienlijke betrokkenheid bij het programma Erkennen & Waarderen. Met een responspercentage dat ruim boven het nationale gemiddelde ligt, laat onze academische gemeenschap zien belang te hechten aan een nieuw cultureel kader dat diverse academische bijdragen waardeert. Bovendien geeft een groot aantal respondenten aan bekend te zijn met de ambities van het E&W-programma - dat aantal ligt wederom boven het landelijke gemiddelde. Deze hoge mate van bewustzijn en betrokkenheid is cruciaal bij het streven naar een verschuiving van ons culturele paradigma.

En hoe gaan we verder?
Voortbouwend op de door het programma gecreëerde dynamiek, zullen we onze inspanningen vergroten op de terreinen waar de verandering minder merkbaar is geweest. Daarnaast zullen we onze strategieën voor communicatie en betrokkenheid verbeteren. We zijn vastbesloten om de huidige dialoog voort te zetten. Daarbij betrekken we wetenschappers uit alle functionele groepen om ervoor te zorgen dat de waarden en doelen van het E&W-programma gaan leven binnen alle disciplines en functies binnen onze instelling. We nodigen onze gemeenschap uit om de gedetailleerde resultaten van de Cultuurbarometer aandachtig door te nemen en feedback naar ons op te sturen.

Alle ideeën en suggesties over mogelijke vervolgstappen en interventies zijn welkom. Mail ze naar recognitionrewards@maastrichtuniversity.nl.

Hoewel we mogelijk niet op elke e-mail kunnen reageren vanwege de hoeveelheid, kun je erop vertrouwen dat we elke suggestie en reflectie zullen lezen en in overweging zullen nemen bij onze plannen voor de toekomst. Onze focus blijft gericht op het zichtbaar maken van veranderingen in beleid en in de dagelijkse praktijk. Die veranderingen dienen aan te sluiten bij de behoeften van onze gemeenschap en dienen de ambities van het programma te volgen. We streven naar een inclusieve omgeving die elke bijdrage erkent en waardeert in een meer evenwichtige en ondersteunende academische setting.

Meer informatie over de cultuurbarometer
De vragenlijst van de cultuurbarometer is verzonden naar meer dan 65.000 wetenschappers van 26 verschillende instellingen (universiteiten, universitair medische centra en onderzoeksinstituten). Bijna 8.000 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld en hun antwoorden zijn meegenomen in de resultaten. Dit brengt het responspercentage op 12,1%.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Cultuurbarometer E&W.

Algemene informatie over E&W 
Met het programma Erkennen & Waarderen werken Nederlandse universiteiten, universitair medische centra, onderzoeksinstituten en wetenschappelijke financiers sinds 2020 samen aan een cultuurverandering om meer ruimte te creëren voor de verschillende talenten van wetenschappers. Veel wetenschappers ervaren een eenzijdige nadruk op (kwantificeerbare) onderzoeksprestaties, waarbij al het andere werk onvoldoende waardering krijgt.

Als onderdeel van de (internationale) wetenschappelijke gemeenschap heeft de UM zich volledig aangesloten bij dit programma. De UM zet zich daarom in om een omgeving te creëren die ruimte en een passende erkenning biedt aan alle talenten en prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en leiderschap, en aan de patiëntenzorg binnen onze universitair medische centra.

Lees ook

  • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft dr. Marieke Hopman en dr. Guleid Jama financiering toegekend voor hun nieuwe onderzoeksproject CHILD-WAR. 

  • YUFE is thrilled to announce that its student program, the YUFE Student Journey, evolves into OpenYUFE, enabling students to apply all year long.

  • Hij omschrijft zichzelf als ‘een redelijk rationeel wezen’. Wanneer hij woorden als ‘genieten’, ‘liefde’ of ‘eenzaam’ al in de mond neemt, corrigeert hij zichzelf onmiddellijk: “Nouja, liefde, groot woord. Laten we zeggen dat mijn affiniteit met de universiteit tot bloei kwam in Maastricht.” Na 25...