Registratie van nevenwerkzaamheden in ESS

Vanaf 12 juni 2016 moeten nevenwerkzaamheden in de zin van de Regeling Nevenwerkzaamheden UM door de medewerker geregistreerd worden in ESS. Indien u eerder heeft doorgegeven dat u nevenwerkzaamheden verricht moet u deze alsnog registreren in ESS. Voor hoogleraren geldt eenmalig een andere procedure. Zij ontvangen via e-mail separaat informatie.

Bij de registratie van de nevenwerkzaamheden in ESS ontvangt de beherend baas een melding. De beherend baas beslist of er toestemming gegeven wordt voor het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden en legt het  resultaat van de beslissing vast in MSS (Management Self Service). Via mail wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het resultaat.

De goedgekeurde nevenwerkzaamheden worden tenzij met de beherend baas is afgesproken dat dat niet gebeurt, automatisch getoond op de persoonlijke profielpagina.

Een handleiding voor het registreren van nevenwerkzaamheden is beschikbaar op MyUM.

Lees ook