ReGEN Biomedical: versnelling met regeneratieve geneeskunde

RegMed XB gaat in Europa en met name Nederland de concurrentieslag aan met de Verenigde Staten, Japan en Israël in de regeneratieve geneeskunde. ReGEN Biomedical, verbonden aan de Universiteit Maastricht, komt voort uit RegMed XB en bouwt aan een faciliteit voor het kweken van menselijk weefsel waarmee op termijn falende organen, kraakbeen en spieren hersteld kunnen worden.

Volgens Tom Mastenbroek, operations manager, is de regeneratieve geneeskunde niets minder dan een nieuw paradigma. “Behandelen en verzorgen maakt plaats voor echt herstellen, echt genezen. Met behulp van celtherapie kunnen artsen organen en spieren repareren of opnieuw maken. Het zal mogelijk zijn om een door een hartinfarct deels afgestorven hartspier te repareren, nieuw kraakbeen op te bouwen, delen van het oog, en op de langere termijn ook complexere organen zoals de nier te kweken. Het is de toekomst van de geneeskunde en in het internationale ReGEN Biomedical team met 5 nationaliteiten werken we er hard aan om die toekomst te realiseren.”

Samenwerking en langetermijnvisie

ReGEN Biomedical komt voort uit RegMed XB, een in 2017 opgericht consortium van leidende gezondheidsfondsen, de universiteiten van Leiden, Eindhoven, Utrecht, Maastricht en Leuven, 30 bedrijven en nationale en regionale overheden. Dit heeft geleid tot het oprichten van een pilotfactory met vier productielijnen waarvan ReGEN Biomedical er één is. Onderling is afgestemd waar ieders krachten liggen.

“Samenwerking en een langetermijnvisie zijn voorwaarden om succes te boeken,” weet Tom Mastenbroek. “De vier pilot productiefaciliteiten nemen elk een bepaald werkgebied voor hun rekening. Samen willen we uiteindelijk uit menselijke cellen weefsel kunnen produceren en organen printen. Zeker is dat voor complexere weefsels nog verre toekomstmuziek, maar je ziet nu de eerste stappen met stamcel- en gentherapie die al voorzichtig een plekje veroveren in de kliniek.”

Macro-tissues

Ravi Sinha kreeg twee jaar geleden als technological manager de opdracht om een complete pilotproductiefaciliteit op te bouwen. “De uitdaging was om het productieproces zo veel als mogelijk te automatiseren. Regeneratieve geneeskunde is op dit moment nog heel arbeidsintensief met veel mensen in de labs. Uiteraard liggen er geweldige medische kansen en mogelijkheden, maar het gaat ook om de kosten. Automatisering is key.”

UMagazine

“We bouwen op kennis van Maastricht University, met name van de onderzoeksinstituten CARIM en MERLN, maar we richten ons op een brede internationale markt”, vult Mastenbroek aan. “CARIM onderzoekt bijvoorbeeld het herstel van de hart en vaatweefsel, bijvoorbeeld na een infarct. We werken intensief samen om te laten zien dat we hartspiercellen kunnen produceren. Maar niet alleen wij gaan hier menselijk weefsel kweken, we zijn er ook voor andere ondernemingen die met onze apparatuur willen pionieren in de regeneratieve geneeskunde. Een ingewikkelde en kapitaal verslindende business. Je hebt labs nodig, de meest geavanceerde cleanrooms, specialisten. Investeringen waarvoor startups hoge investeringen moeten ophalen en waarvoor zelfs gevestigde farmaciebedrijven een stevige afweging moeten maken. Met onze faciliteiten willen we een samenwerkingspartner worden en services bieden aan andere partijen die zich hiermee bezighouden. Zo willen we dit nieuwe paradigma in de geneeskunde versnellen, ideeën en innovaties een kans geven en de stap van laboratorium naar patiënt voor grote en kleine partijen mogelijk te maken. Nu nog afhankelijk van subsidies, later commercieel rendabel.”
 

Gerobotiseerd

Trots leidt Ravi Sinha zijn bezoekers langs de verschillende cleanrooms met apparatuur van verschillende leveranciers uit onder andere Nederland. Hier worden menselijke cellen en andere grondstoffen bewerkt en opgeslagen. Het hart van ReGEN Biomedical is de cleanroom waar de daadwerkelijke productie plaatsvindt, uitgevoerd door een gerobotiseerd systeem. Geconfigureerd door Ravi Sinha en zijn internationale team, inclusief de zelf ontwikkelde software. Volautomatisch worden de cellen in de duizenden piepkleine vakjes geplaatst waarna ze gevoed worden en samengevoegd om uit te groeien tot kleine plakjes weefsel. “Ze zijn in eerste instantie uitermate geschikt voor ‘screening’; het testen van nieuwe en gepersonaliseerde medicijnen. En later om patiënten te genezen.”
 

Moonshot

Hoe enthousiast ook, Tom Mastenbroek tempert te hooggespannen verwachtingen. “We staan aan het begin. Vergelijk het met de jaren zestig toen we naar de maan wilden. Het leek onmogelijk en toch is het gelukt. Regeneratieve geneeskunde is ook zo’n moonshot. We weten dat het kan, maar er zijn nog veel obstakels te overwinnen. Elk stapje is er één. Samen met de biomaterialen faciliteit in Eindhoven, de stamcelproductie in Leiden en gepersonaliseerde celtherapie in Utrecht gaan we voor de moonshot.”


Tekst: Jos Cortenraad
Fotografie: Paul van der Veer


ReGEN Biomedical is opgericht door hoogleraren Marianne van der Steen en Clemens van Blitterswijk.

Marianne van der Steen neemt komende week na zeven jaar afscheid als Director van RegMed XB, waarvan zij bovendien medeoprichter is.

Marianne van der Steen: “De samenwerking tussen regio’s, universiteiten en private partijen op deze schaal is echt uniek.Gezamenlijk is er een succesvolle nationaal groeifonds aanvraag gedaan en gehonoreerd, daarnaast heeft ReGEN Biomedical ook nog steun van REACT-EU ontvangen. Dit maakt het echt mogelijk om in Nederland de concurrentie te kunnen aangaan met grote hotspots zoals Boston, California en Japan

Clemens van Blitterswijk: “Na het bouwen van de wetenschappelijke poot van MERLN naar meer dan 150 FTE, met vele prestigieuze projecten en publicaties, in de afgelopen acht jaar, is het nu tijd voor het, even succesvol, uitbouwen van de commerciële toepassingen. ReGEN Biomedical is een belangrijke stap die de ruggengraat gaat vormen van een sterk commercieel regeneratieve geneeskunde ecosysteem in Limburg.”

Lees ook