24 augustus 2017
Students going the extra mile

Rechtenstudenten ingezet als buurtbemiddelaars

Wethouder Jack Gerats reikte de eerste certificaten uit aan 18 nieuwe jongerenbuurtbemiddelaars. Een primeur, want Maastricht is de eerste stad in Nederland waar studenten als jongerenbuurtbemiddelaars de wijken ingaan om studenten en andere buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Twee van hen vertellen over hun motieven.

Law students as neighbourhood mediators

Onwetendheid
Buurtbemiddeling is een van de onderdelen binnen het project Student & Stad, een initiatief van onder meer de gemeente en de Universiteit Maastricht. Doel van het project is om de relatie tussen Maastrichtenaren en studenten te verbeteren. Daarmee sluit de jongerenbuurtbemiddeling ook aan bij het Student & Stad-project Match, dat de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de stad en de omliggende regio wil vergroten. Match brengt de vraag naar maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentengemeenschap bij elkaar. Op die manier hoopt Match te laten zien dat de stad en haar bewoners kunnen profiteren van de aanwezigheid en de kwaliteiten van de vele studenten in Maastricht.

Omdat de aanpak blijkt te werken, gaan de jongerenbuurtbemiddelaars de komende tijd ook ‘beruchte’ studentenhuizen in kaart brengen in Brusselsepoort-Oost, Belfort, Heer en Centrum. Het idee is om de studenten te bewegen tot een bemiddelingsgesprek met de buren. “Het werkt het beste als je zo’n gesprek op een rustig moment voert, niet als er een feest aan de gang is”, legt Dünya uit. “De overlast die studenten veroorzaken, is zelden onwil. Veel vaker gaat het om onwetendheid. En niet altijd is de student de boosdoener, soms spelen de beeldvorming en vooroordelen een bepalende rol.”

Roos en Dünya hebben zeker geen spijt van hun beslissing om JBB’er te worden. Roos: “Je merkt als student dat er heel veel van het dagelijks leven in Maastricht aan je voorbijgaat. Ik vind het goed om op deze manier ook de contacten met de lokale bevolking aan te halen. Buurtbemiddeling verbreedt mijn leefwereld.”

Het project wordt gecoördineerd door welzijnsorganisatie Trajekt. De groep bestaat nu uit dertig jongeren.

tekst: Meyke Houben
foto's: Sacha Ruland