Students going the extra mile

Rechtenstudenten ingezet als buurtbemiddelaars

Wethouder Jack Gerats reikte de eerste certificaten uit aan 18 nieuwe jongerenbuurtbemiddelaars. Een primeur, want Maastricht is de eerste stad in Nederland waar studenten als jongerenbuurtbemiddelaars de wijken ingaan om studenten en andere buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Twee van hen vertellen over hun motieven.

Roos van den Bekerom, masterstudent Nederlands recht, kwam via haar stagebegeleidster op het spoor van de buurtbemiddeling. “Ik kende het niet, maar het leek me een leuk project. Ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij en zelf leer ik er ook van.” Inmiddels heeft Roos een eerste succes geboekt. “Een meneer had last van de studenten die in het pand naast hem wonen. In dit geval belden de studenten de politie, omdat het moeilijk was om met de buurman een gesprek te voeren. Wij zijn met twee bemiddelaars bij beide partijen langs gegaan, om alle kanten van het verhaal te horen. Dat heeft ertoe geleid dat wederzijds telefoonnummers zijn uitgewisseld. Als er nu vrienden op bezoek komen, laten de studenten dat aan hun buurman weten.”

Levensritmes
In een relatief jonge studentenstad als Maastricht zijn de oorspronkelijke bewoners niet opgegroeid met studenten in hun wijk. De onvrede over het gedrag van studenten ontstaat vaak vanwege de verschillende levensritmes en het onbegrip daarvoor. De inzet van de jongerenbuurtbemiddelaars (JBB’ers) is een goede manier om escalatie te voorkomen, meent Roos. “Als JBB’er zijn we altijd met z’n tweeën. We sturen het gesprek een beetje, maar we laten de partijen zelf tot een oplossing komen. Het is mooi om te zien dat het inzicht vaak ontstaat als er ook ruimte is voor emoties.”

Die ervaring heeft ook Dünya Gezgin, bachelorstudent European Law School. “Zelf woon ik in een appartementencomplex met studenten in Scharn. Daar zitten we in onze eigen studentenbubbel, we zijn niet betrokken bij de problematiek. Voor mij was het echt een eyeopener om te horen wat er allemaal speelt tussen studenten en bewoners. Doordat ik nu JBB’er ben, leer ik de stad ook beter kennen. In de wijk Brusselsepoort heb ik bij een conflict bemiddeld met een echte Maastrichtse, dat was erg leuk.”

Roos en Dünya hebben veel gehad aan de tweedaagse training, die is erkend door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “We hebben onder meer geleerd om neutraal te luisteren, zonder een oordeel te vellen”, vertelt Dünya. “Ook kwamen verschillende gesprekstechnieken aan de orde. Zo is het goed om bevestiging te vragen van wat je denkt dat je gesprekspartner zegt en proberen we de ‘waarom’-vraag te vermijden.”

Limmel
Het merendeel van de JBB’ers is rechtenstudent aan de Universiteit Maastricht. Het afgelopen jaar zijn zij nauw betrokken geweest bij het bijeenbrengen van de reguliere bewoners en de studenten van de Hotel Management School in Limmel. Samen met team Handhaven van de gemeente, Hotel Management School, studentenvereniging Amphytrion, politie, opbouwwerk Trajekt en de Buurtraad is het gelukt om de problemen aan te pakken. Eerst zijn er voorlichtingsavonden georganiseerd voor buurtbewoners en voor studentenhuizen en huiseigenaren. Vervolgens hebben de bemiddelaars gesproken met 11 studentenhuizen in Limmel en met 14 klagers. “Drie studentenhuizen zijn aangewezen als ‘hot spot’”, vertelt Roos. “Daar hebben we gesprekken gehad met de studenten en omwonenden. Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt, waarbij ook de huiseigenaren zijn betrokken. Het is belangrijk dat zij ook de afspraken kennen en nieuwe bewoners van hun panden daarvan op de hoogte brengen. Want studenten verkassen vaak en de nieuwelingen weten niet wat er in het verleden heeft gespeeld.” Om dezelfde reden komt er in Limmel een halfjaarlijkse check-up, bij het begin van het nieuwe studiejaar en in februari, om de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

Law students as neighbourhood mediators

Onwetendheid
Buurtbemiddeling is een van de onderdelen binnen het project Student & Stad, een initiatief van onder meer de gemeente en de Universiteit Maastricht. Doel van het project is om de relatie tussen Maastrichtenaren en studenten te verbeteren. Daarmee sluit de jongerenbuurtbemiddeling ook aan bij het Student & Stad-project Match, dat de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de stad en de omliggende regio wil vergroten. Match brengt de vraag naar maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentengemeenschap bij elkaar. Op die manier hoopt Match te laten zien dat de stad en haar bewoners kunnen profiteren van de aanwezigheid en de kwaliteiten van de vele studenten in Maastricht.

Omdat de aanpak blijkt te werken, gaan de jongerenbuurtbemiddelaars de komende tijd ook ‘beruchte’ studentenhuizen in kaart brengen in Brusselsepoort-Oost, Belfort, Heer en Centrum. Het idee is om de studenten te bewegen tot een bemiddelingsgesprek met de buren. “Het werkt het beste als je zo’n gesprek op een rustig moment voert, niet als er een feest aan de gang is”, legt Dünya uit. “De overlast die studenten veroorzaken, is zelden onwil. Veel vaker gaat het om onwetendheid. En niet altijd is de student de boosdoener, soms spelen de beeldvorming en vooroordelen een bepalende rol.”

Roos en Dünya hebben zeker geen spijt van hun beslissing om JBB’er te worden. Roos: “Je merkt als student dat er heel veel van het dagelijks leven in Maastricht aan je voorbijgaat. Ik vind het goed om op deze manier ook de contacten met de lokale bevolking aan te halen. Buurtbemiddeling verbreedt mijn leefwereld.”

Het project wordt gecoördineerd door welzijnsorganisatie Trajekt. De groep bestaat nu uit dertig jongeren.


tekst: Meyke Houben
foto's: Sacha Ruland

Lees ook

  • Met de dit jaar gestarte bachelor Computer Science versterkt de Universiteit Maastricht zijn positie verder als bèta-universiteit. De belangstelling voor de nieuwe opleiding was boven alle verwachting: zo’n 300 studenten uit alle hoeken van de wereld gingen in september aan de slag. “De...

  • De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met beperkte middelen. Zonder slimme innovatie komt de kwaliteit van zorg voor alle patiëntengroepen in gevaar. Jessica Storm, alumna van de masteropleiding Healthcare Policy Innovation and Management, deed onderzoek naar de kosteneffectiviteit van...

  • Waren je examens voor jou echt een fluitje van een cent? Was je goed voorbereid en had je genoeg tijd over? Dan zal het werk van Anique de Bruin je leven niet veranderen. Maar voor alle anderen biedt de hoogleraar Self-regulation in Higher Education nuttige inzichten en hulpmiddelen. Samen met een...

Meer nieuws