28 januari 2020

Rechtenfaculteit traint mensenrechtenverdedigers uit Guinee

Fabián Raimondo, universitair hoofddocent internationaal publiekrecht, heeft in samenwerking met Mundo, een training gegeven aan tien advocaten van de Guinese organisatie voor mensenrechten. De 'Training Human Rights Defenders in the Law and Practice of the International Criminal Court' is speciaal georganiseerd voor de advocaten die de slachtoffers van de "28 September Massacre" vertegenwoordigen. Het project werd gefinancierd door Nuffic, in het kader van het Orange Knowledge-programma.

Mundo

In deze training leerden de Guinese juristen hoe het Internationaal Strafhof werkt en hoe zij de slachtoffers en getuigen van “le massacre du 28 septembre” het beste kunnen ondersteunen indien deze zaak voorkomt bij strafhof in Guinea or bij het Internationaal Strafhof.

De training bestond uit twee sessies, een in Nederlands van 23 tot 25 oktober en een in Guinea op 9 en 10 januari. Tijdens de eerste sessie waren de Guinese juristen voor een dag in Maastricht. Fabián Raimondo hield een lezing over jurisdictie en ontvankelijkheid van zaken voor het Internationaal Strafhof.  Sylviane Glodjinon, lid van de Lijst van Raadslieden van het International Strafhof, gaf uitleg over de rollen van de Raad. De twee daaropvolgende dagen werden de juristen getraind door experts aan het strafhof in Den Haag.   Tijdens de tweede sessie in Conakry, die ook geleid werd door Dr Fabián Raimondo, in samnewerking met enkele experts van het ICC,  kregen de juristen een update over laatste ontwikkeling en aan het Internationaal Strafhof. De deelnemers aan deze cursus zullen  de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan in de cursus, delen met andere collega’s in Guinea.