Limburg ontwerpt en ontwikkelt infrastructuur productielijn kleine weefsels

Realisatie van landelijke pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde is gestart

RegMed XB heeft de eerste subsidieverlening van 23 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen. Dit is de start van de realisatie van de landelijke pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde nadat op 9 april dit jaar het kabinet had besloten om het Nationaal Groeifondsvoorstel van RegMed XB te bekostigen. Het gaat om in totaal 56 miljoen euro. Door middel van de samenwerking binnen RegMed XB wordt het geld gebruikt voor de hoogwaardige bouw, inrichting en bemensing van deze pilotfabriek in de verschillende regio’s. De realisatie van de pilotfabriek draagt niet alleen bij aan de gezondheidszorg. Het is ook een middel om de innovatiekracht van Nederland te vergroten.

Een unieke nationale samenwerking

De nieuwe faciliteiten in de regio’s vormen samen de pilotfabriek. Ze beslaan de hele keten van de ontwikkeling en productie van slimme (bio)materialen, stamcellen, organoïden, (micro)weefsels. 

 Leiden: Sinds medio dit jaar is men gestart met de verbouwing en de inrichting van de infrastructuur. Leiden realiseert deze in het Nederlands Center for the Clinical Advancement of Stem cell and Gene Therapies (NecstGen). Daarnaast wordt door het Leids Universitair Medisch Centrum gewerkt aan een faciliteit waar geïnduceerde pluripotente stamcellen en de toepassingen daarvan kunnen worden ontwikkeld. De verwachting is dat de faciliteit in de zomer van 2022 wordt opgeleverd.

 Brabant: De Stichting Smart Biomaterials Consortium (SBMC) is gestart met de realisatie van een hoogwaardige infrastructuur als basis van een productie-ecosysteem voor bio- en biocompatibele materialen geschikt voor regeneratieve geneeskunde toepassingen. 

 Utrecht: Het UMC Utrecht realiseert het Innovation Center for Advanced Therapies met een faciliteit voor biofabricage, een (GMP) simulatieomgeving en een GMP productiefaciliteit ten behoeve van regeneratieve geneeskunde.

  Limburg: ReGEN Biomedical, in samenwerking met Universiteit Maastricht, is gestart met het ontwerpen en het ontwikkelen van een infrastructuur voor de productielijn voor (kleine) weefsels.

De grote innovatiekracht in Nederland maakt ons nu al één van de voorlopers op het gebied van regeneratieve geneeskunde. De pilotfabriek zorgt voor een belangrijke impuls in deze opkomende industrie. Dankzij de steun van het Nationaal Groeifonds én de investering van de Europese Unie, provincies, private partijen en kennisinstellingen ontstaat het ecosysteem waarin partijen hecht samenwerken en dat genezing van chronische ziekten een stap dichterbij brengt. 

RegMed XB

Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB) is een patiënt-gedreven publiek-private samenwerking die zich toelegt op het brengen van betaalbare regeneratieve geneeskunde oplossingen voor patiënten met chronische aandoeningen. Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstellen van schade aan cellen, weefsels en organen waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. RegMed XB verbindt topclusters op het gebied van regeneratieve geneeskunde in verschillende regio’s in Nederland (Leiden, Brabant, Utrecht en Limburg), en Vlaanderen (Leuven). Het ambitieuze onderzoek van RegMed XB richt zich momenteel op het genezen van type 1 diabetes, nierfalen, osteoartritis en hart- en vaatziekten.