Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht financieren onderzoek naar biotechnologie en techniek voor gewassen

Vier jonge onderzoekers kunnen de komende vier jaar starten met onderzoek op het gebied van biotechnologie en techniek voor gewassen, dankzij de samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht. De onderzoekers gaan aan de slag op de Brightlands Campus Greenport in Venlo, halverwege de beide universiteiten en in het hart van een belangrijk land- en tuinbouwgebied in Nederland en Duitsland.

Duurzame én productieve land- en tuinbouw ontwikkelen, dat is een van de grote maatschappelijke uitdagingen. De samenwerkende universiteiten van Nijmegen en Maastricht gaan ermee aan de slag: er wordt gewerkt aan een gezamenlijke masteropleiding en nog dit jaar gaat het Radboud-Maastricht Graduate Programme in Crop Biotechnology and Engineering van start. 

In dat onderzoeksprogramma worden vier promovendi aangesteld, vanaf 2024 ieder jaar één. Voor de eerste promovendus volgt in de loop van 2024 een vacature en vanaf het collegejaar 2024-2025 worden onderzoeksvoorstellen voorbereid door studenten die in Maastricht of Nijmegen een onderzoeksmaster volgen. Gezondheid en duurzaamheid zullen belangrijke elementen zijn in de voorstellen. 

Vanuit de plant én vanuit de techniek

De samenwerking tussen Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht maakt de start van dit onderzoeksprogramma mogelijk, en een vervolg is zeker de bedoeling, vertelt Charles Underwood, hoogleraar Plant Genome Engineering aan de Radboud Universiteit en een van de initiatiefnemers. ‘In onze samenwerking op het gebied van crop biotechnology en engineering willen we in onderwijs en onderzoek een programma opbouwen waarin voedselproductie tegelijkertijd vanuit de plant én vanuit de techniek benaderd wordt. Die interdisciplinaire aanpak is volgens ons het sterke punt van de samenwerking tussen beide universiteiten. Dat willen we de komende jaren overtuigend neerzetten.’

Tekst loopt verder na de foto.

Campus Venlo - ©Wim Vriezen
Campus Venlo

Samenwerking met bedrijven

Het gaat niet alleen om een wetenschappelijke samenwerking, de onderzoeksvoorstellen worden ook ontwikkeld en uitgevoerd samen met bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouw in de regio Noord-Limburg of daarbuiten. Zo willen de onderzoekers kennis ontwikkelen die aansluit op de praktijk en bijdragen aan een sterke land- en tuinbouwsector die qua kennis en technologisch internationaal voorop loopt.  

De samenwerkingspartners hoeven niet per se uit de regio Venlo te komen, maar het mag wel, zegt Wim Vriezen, hoogleraar Plant Functional Genomics aan de Universiteit Maastricht. Hij werkt al op de Brightlands campus in Venlo, bij het Brightlands Future Farming Institute en kent de sector en de streek. ‘Noord-Limburg en het aangrenzende gebied in Duitsland vormen een groot tuinbouwgebied, net zo groot als het Westland. In dat gebied is de hele waardeketen, van zaadveredeling en tuinbouwtechniek tot en met verpakking en distributie, aanwezig. Een goede omgeving om dit onderzoeksprogramma te laten groeien.’


Foto: Wim Vriezen

Het Radboud-Maastricht Graduate Programme in Crop Biotechnology and Engineering sluit aan bij het onderzoek van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) van de Radboud Universiteit en van het Brightlands Future Farming Institute (BFFI) van de Universiteit Maastricht. 

Lees ook