Project WeMediate van rechtenfaculteit krijgt stimuleringssubsidie van OC&W

Bram Akkermans (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) heeft ruim € 97.000 subsidie gekregen vanhet Ministerie van OC&W, voor het project WeMediate in het kader van het Open en Online onderwijs project van Surf. Samen met Catalina Goanta (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en Gwen Noteborn (Universiteitsbibliotheek en School of Business and Economics) gaat hij het project uitvoeren.

WeMediate wordt een online platform dat bijdraagt aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals luisteren, inlevingsvermogen, onderhandelen en overtuigingskracht (soft skills) voor rechtenstudenten van de 21e eeuw. Competenties die zich bij uitstek lenen om met online tools ontwikkeld te worden. Het uitgangspunt is dat de opgedane kennis het studiesucces verhoogt en aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Voor reguliere studenten zal het platform gratis beschikbaar zijn. 

Meer informatie is te zien op de website van SURF.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.