Prof. Ton Hartlief benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

 

Ton Hartlief wordt Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 1 april a.s. 

Hartlief (1966) is sinds 2001 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht en was daarvoor hoogleraar burgerlijk recht in Leiden. Hij zal naar verwachting nog wel aan de Universiteit Maastricht verbonden blijven.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.