Prof. Rianne Letschert nieuwe Rector Magnificus UM vanaf 1 september 2016

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht kondigt met veel genoegen de benoeming aan van prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert tot Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht. Zij volgt prof. dr. Luc Soete op voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming. De officiële rectoraatsoverdracht vindt plaats op 1 september 2016.

Professor Rianne Letschert (39) is hoogleraar Victimologie en internationaal recht, werkzaam bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT, Tilburg University). In 2005 promoveerde zij op het gebied van internationaal recht. Letschert is lid van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland, en expert consultant tav slachtoffers voor het Special Tribunal for Lebanon. In 2013 trad zij toe tot De Jonge Akademie waarvan zij sinds 1 april 2015 voorzitter is (vanwege haar benoeming zal zij dit voorzitterschap neerleggen). In 2015 kreeg zij een NWO Vidi beurs en in datzelfde jaar nam zij zitting in het EU Identification Committee dat de eerste 7 leden van de High Level Panel Group van het Europese Scientific Advisory Mechanism heeft geselecteerd. In 2016 kreeg zij een fellowship bij het Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS-KNAW), aangeboden door HiiL Innovating Justice. Ze is daarnaast life long member van Clare Hall in Cambridge.

De benoemingsadviescommissie (BAC) was samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het Management Team en de Vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad, onder voorzitterschap van prof. dr. Ursula Nelles.

De BAC heeft alle voorgedragen interne en externe kandidaten beoordeeld aan de hand van de profielschets, waarbij met nadruk is gekeken naar geschikte vrouwelijke kandidaten. Volgens de BAC past de gekozen kandidaat uitstekend in het profiel van de UM. Zij heeft een indrukwekkend track record opgebouwd op het gebied van onderwijs en onderzoek en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft de nieuwe Rector Magnificus een voor de UM relevant netwerk in Nederland en Brussel en een overtuigende visie op de strategische ontwikkeling van de UM, mede in samenhang met landelijke ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht heeft het advies van de BAC, gehoord de decanen en de Universiteitsraad, unaniem overgenomen. Truze Lodder, voorzitter van de Raad van Toezicht: "We zijn bijzonder blij dat Rianne Letschert deze stap in haar loopbaan wil maken. De komst van een jonge, vrouwelijke rector zal een verandering van dynamiek in ons College van Bestuur betekenen. Die natuurlijke beweging is van waarde voor alle geledingen van onze jonge universiteit, die innovatie in onderwijs en onderzoek hoog in het vaandel draagt."

Rianne Letschert: “Ik heb heel veel zin in deze prachtige uitdaging en beschouw het als een grote eer de rol van rector aan de Universiteit Maastricht te mogen vervullen. Met haar sterk internationale oriëntatie en haar goedgekozen wetenschappelijk onderwijs en onderzoekprofiel is de Universiteit Maastricht voor mij als nieuwe rector een droom van een uitdaging.”

Lees ook