12 september 2018

Prof. dr. Martin Paul herbenoemd als voorzitter van de UM

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht heeft besloten prof. dr. Martin Paul te herbenoemen als Voorzitter van de Universiteit Maastricht voor een laatste termijn van vier jaar vanaf 1 mei 2019. De beslissing van de Raad van Toezicht is gebaseerd op het positieve advies van de Benoemingsadviescommissie (BAC) in juli. Deze commissie is samengesteld in overleg met de Universiteitsraad, het College van Decanen en de overige twee leden van het College van Bestuur.  

“Met zijn open communicatiestijl, internationale academische achtergrond en uitgebreide wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring past Martin Paul uitstekend in het huidige profiel van de Universiteit Maastricht. Hij is bovendien een echte teamspeler die samen met zijn collega’s in het College van Bestuur positief leiderschap biedt aan de Universiteit Maastricht,” zegt Annelies van der Pauw, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Martin Paul staat open voor discussie, onderhoudt korte en open communicatielijnen en is transparant in zowel zijn stijl van leidinggeven als de interactie met interne en externe belanghebbenden. Een voorzitter met dergelijke communicatievaardigheden is van grote waarde voor de universiteit en de (Eu)regio. Het huidige College van Bestuur heeft een goede chemie. Met dit College hebben we een team dat in staat is onze innovatieve onderwijsmethode en ons onderzoek, onze rol in de Brightlands Campussen en onze internationale positie op een duurzame manier verder te ontwikkelen in overeenstemming met ons strategisch programma “Community at the CORE”.”

In zijn huidige termijn heeft Martin Paul de internationale focus van de UM uitgebreid naar de stad Maastricht en de provincie Limburg. De Brightlands Campussen zijn gegroeid en dat heeft een positief economisch effect gehad op de regio. Martin Paul wil zijn derde termijn gebruiken voor het versterken van de internationale positie van de UM, haar positie in de (Eu)regio, en haar ambitie om een echte Europese universiteit in een wereldwijde context te worden. Daarnaast zal hij uitvoering geven aan de strategische ambitie van de UM om haar academisch profiel te verbreden.

Martin Paul: “Ik vind het een grote eer dat ik de gelegenheid krijg deel te blijven uitmaken van het College van Bestuur van de UM en ik zie uit naar het behouden en uitbreiden van de interactie met mijn collega’s, de universitaire gemeenschap en onze externe partners.”

Het College van Bestuur wordt gevormd door prof. dr. Martin Paul (Voorzitter), prof. dr. Rianne Letschert (Rector Magnificus) en dr. Nick Bos (Vicevoorzitter).

Lees meer:

Martin Paul was Decaan van de Medische Faculteit van de Freie Universität Berlin en van 2004 tot 2008 Decaan en Vicevoorzitter van het College van Bestuurd van het Charité Medisch Centrum in Berlijn. Van 2008 tot 2011 was hij Decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de UM en vicevoorzitter van het Maastricht University Medical Centre +. Sinds 2011 is Martin Paul Voorzitter van de Universiteit Maastricht met een leerstoel in Klinische Farmacologie.

Na het afronden van zijn medische opleiding aan de Universiteit van Heidelberg heeft hij als academicus gewerkt aan Harvard University, de Universität Heidelberg, de Freie Universität Berlin en het Charité Universitair Medisch Centrum in Berlijn. Naast zijn vooraanstaande carrière als onderzoeker (met meer dan 300 publicaties) en docent werd professor Paul actief in academisch bestuur.
Professor Paul heeft actief gewerkt aan de verbetering van academisch leiderschap op internationaal niveau. In deze context was hij voorzitter van DEAN, een Europees netwerk van decanen en academisch bestuurders, en was hij lid van het bestuur van het European Centre for Strategic Management of Universities. Hij was ook lid van het bestuur van de Association of Academic Health Centers en voorzitter van de internationale stuurgroep daarvan. Momenteel is hij lid van de Stuurgroep voor Strategie en Governance van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en gekozen lid van de Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI). Professor Paul is momenteel voorzitter van het partnerschapsbestuur van het Worldwide Universities Network (WUN). Daarnaast is hij benoemd tot vicevoorzitter van het Young European Research Universities Network (YERUN). Professor Paul is tevens lid van de Nationale Wetenschapsraad van Oostenrijk en fellow van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is naast deze rollen actief in diverse raden van advies en toezicht in Nederland, Europa en daarbuiten.