26 april 2017

Pro-Europese beweging Pulse of Europe ook naar Maastricht

Op zondag 23 april vond de eerste Pulse of Europe-bijeenkomst in Maastricht plaats. Dit onafhankelijke pro-Europese burgerinitiatief heeft als doel een tegenbeweging op gang te brengen tegen het oprukkende populisme, en Europa voor uiteenvallen te behoeden. De belangrijkste boodschap van de organisatoren is dat het merendeel van de burgers in Europa de fundamentele waarden van de Europese Unie onderschrijven, en deze waarden niet willen opgeven voor nationalistische tendensen die belangrijke verworvenheden op de tocht zetten.