Presentatie van Montesquieu bundel 11 'Een goede raad'

Afgelopen 11 oktober 2018 vond de presentatie plaats van de nieuwe bundel van het Montesquieu Instituut. 'Een goede raad' staat in het teken van de lokale democratie. De 11e bundel uit de Montesquieu reeks gaat in op de uitdagingen waar de gemeenten anno 2018 voor staan.

Daartoe wordt niet alleen een balans opgemaakt van de stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar wordt ook vooruit geblikt op de komende periode.

In alle bijdragen is het accent komen liggen op de democratische inbedding, de rol van de gemeenteraden en de legitimiteit van het lokale bestuur. Daar zitten kennelijk de risico’s, knelpunten, oplossingsrichtingen en uitdagingen voor de gemeenten.

Meerdere deskundigen (waaronder Manon Fokke en Tom de Bruijn) droegen bij aan deze bundel. De eindredactie werd gevoerd door Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek.

Lees ook