Presentatie schetsontwerp Tapijn

Op maandag 1 februari wordt het schetsontwerp voor het gebied Tapijn gepresenteerd aan de Maastrichtse bevolking (vanaf 19.30 in Brasserie Tapijn). Voor de UM-gemeenschap wordt eerder op die dag een aparte (Engelstalige) bijeenkomst georganiseerd. Studenten en medewerkers zijn welkom om 16.30 in de Karl Dittrichzaal van het Studenten Service Centrum. Na een algemene introductie door Nick Bos (vice-voorzitter CvB) en de UM projectleiding zal de architect het ontwerp presenteren aan de hand van een artist impression. Daarna is gelegenheid voor het stellen van vragen.

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies. Na de vaststelling van het visiedocument is een aanbesteding doorlopen om een ontwerpteam te selecteren voor zowel de gebouwen als het park.

De UM heeft inmiddels drie gebouwen in het gebied in gebruik genomen voor onderwijs en onderzoek, startende bedrijfjes en studieplekken als uitbreiding van de Universiteitsbibliotheek.

Lees ook