Persbericht Maastricht UMC+

Plantaardig stofje heeft positieve invloed op immuunsysteem

Plantaardige stanolen, die van nature in lage concentraties in bijvoorbeeld peulvruchten, noten en fruit zitten, lijken een gunstig effect te hebben op de lichamelijke weerstand. Astmapatiënten die een tijdje lang een yoghurtdrankje kregen waaraan dergelijke plantaardige stoffen waren toegevoegd bleken een verhoogde respons van het eigen afweersysteem te hebben. Wetenschappers van het Maastricht UMC+ publiceerden de resultaten onlangs in het American Journal of Clinical Nutrition (AJCN). 

Verschillende plantaardige stoffen staan erom bekend dat ze een gunstig effect kunnen op de gezondheid. Zo worden plantensterolen en –stanolen gebruikt in cholesterolverlagende voedingsmiddelen. Nog niet zo heel lang geleden toonden Maastrichtse wetenschappers bovendien aan dat deze stoffen in potentie een beschermende werking hebben op ontsteking in de lever en eveneens ontstekingen in de darm kunnen verminderen. Nu lijken plantenstanolen tevens het functioneren van het immuunsysteem op een gunstige manier te kunnen beïnvloeden.

Yoghurtdrankje

Voor het onderzoek werden bijna 60 astmapatiënten geïncludeerd. Deze groep van patiënten heeft over het algemeen een verminderde afweerfunctie, zij zijn dan ook gevoeliger voor het oplopen van een infectie. Een gedeelte van deze groep kreeg acht weken lang een yoghurtdrankje verrijkt met plantaardige stanolen, de andere groep een placebo drankje.  Na inenting met een hepatitis-A vaccin (met daarin een verzwakte en ongevaarlijke variant van het virus) bleek het immuunsysteem van de groep die extra stanolen had gekregen aanzienlijk actiever te reageren.

Extra afweer

“We hebben in deze studie voor het eerst bij mensen laten zien dat stanolen het immuunsysteem gunstig kunnen beïnvloeden”, zegt projectleider prof. dr. Jogchum Plat, hoogleraar Fysiologie van de Voeding. “Ons onderzoek heeft zich nu gericht op astmapatiënten, omdat zij een verminderde afweer hebben. Zij zouden dus baat kunnen hebben bij extra inname van stanolen in de vorm van een speciaal aangepast voedingsmiddel. Mogelijkerwijs zouden de resultaten van onze studie ook voor andere groepen patiënten kunnen gelden. Denk bijvoorbeeld aan multiple sclerose en reumatoïde artritis, maar om dat te bevestigen is nog wel aanvullend onderzoek nodig.”

Noot voor de redactie/ niet voor publicatie:
Met eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Nieky van Steenkiste van de stafdienst Communicatie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ via 043-3877114 of 06-12633098  of vianieky.van.steenkiste@mumc.nl

Lees ook