Plannen Brightlands Campus Greenport Venlo gepresenteerd

De Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en de gemeenten in Noord-Limburg pakken hebben vandaag hun plannen gepresenteerd voor de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Rond de Villa Flora en de Innovatoren wordt een hoogwaardig en open R&D-instituut ontwikkeld met de focus op ‘voedsel, voeding en gezondheid’ en met cross-overs naar logistiek en maakindustrie. De campus wil op deze thema’s excelleren en wereldwijd ‘the place to be’ worden. De Universiteit Maastricht is onlangs gestart met het opzetten van het eerste onderzoeksprogramma in de Villa Flora, te weten ‘Healthy Eating and Food Innovation’. Ook is met de komst van de BrightBox en BrightLabs een eerste begin gemaakt met het realiseren van een aantal shared facilities ten behoeve van de campus en het innovatienetwerk.  Onlangs zijn hierover belangrijke besluiten genomen, die aan het Limburgs Parlement en de betrokken gemeenteraden worden voorgelegd. Zie voor meer informatie het volledige persbericht van de Provincie Limburg. 

Lees ook