Onderzoek bij Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds steeds groener dankzij deelnemers

Deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel willen dat er duurzaam geïnvesteerd wordt, zelfs als dit minder beleggingsrendement oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Maastricht in 2018, en is bevestigd tijdens een tweede onderzoek in 2020.  Een ruime meerderheid wil dat het pensioenfonds groen en humaan investeert, aldus wetenschappers Rob Bauer, Tobias Ruof en Paul Smeets van de School of Business and Economics.

Vier duurzaamheidsdoelen

In 2017 heeft Pensioenfonds Detailhandel zich verbonden aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Vanaf dat moment lag de focus op drie van deze doelen (Eerlijk werk/economische groei, Klimaatactie en Vrede, justitie en sterke publieke diensten). Mede op advies van de Universiteit Maastricht is daar een vierde doel (Verantwoorde productie en consumptie) aan toegevoegd.

Echte keuze

In 2018 ontvingen de deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel een eerste online vragenlijst. De onderzoekers vroegen daarbij om de richting aan te geven voor het toekomstige beleggingsbeleid. Uit de uitslag bleek dat 67,9% van de ondervraagden wil dat pensioenfonds duurzamer belegt. Als gevolg hiervan heeft het fonds zijn beleggingsportefeuille ingrijpend aangepast. Ook in het vervolgonderzoek in 2020 gaven de deelnemers opnieuw aan dat zij verwachten dat het fonds verder duurzaam belegt. Bestuursvoorzitter Henk van der Kolk: “Als onze deelnemers het willen en als het werkt, breiden we onze duurzame investeringen de komende jaren uit”.

Lees ook