Ontgrenzer Martin Unfried in dienst bij ITEM

Met veel genoegen kan het Institute for Transnational and Euregional Cross border cooperation and Mobility / ITEM mededelen dat per 01.01.2016 parttime in dienst is getreden de ‘ontgrenzer’ dhr. Martin Unfried.

Martin Unfried (1966) werkt sinds 1997 in Nederland bij het European Institute for Public Administration (EIPA) en sinds enkele jaren ook als ‘ontgrenzer’ voor de provincie Limburg en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2013 schreef hij het rapport “Van stilstand naar Verandering. Praktische Oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio”. Aanbevelingen uit dit rapport zijn vandaag onderdeel van beleidsdoelstellingen van verschillende overheden.

 

Als “ontgrenzer” is hij betrokken bij de realisatie van onder andere het Grensinformatiepunt Maastricht (GIP) voor de situatie Nederland-Vlaanderen dat in het voorjaar 2016 naar voorbeeld van het GIP Aachen-Eurode van start zal gaan en de oprichting van grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsteams. Martin zal meerdere werkgroepen binnen ITEM leiden en begeleiden waaronder ITEM’s jaarlijkse grenseffectenrapportage en de theoretische ondersteuning van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsteams.


De eerste periode zal hij zich vooral bezig houden met het leiden en begeleiden van de studie voor de Euregio Maas Rijn; vergelijkbaarheid van processen gerelateerd aan grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de Euregio Maas Rijn. Wat zijn de definities voor verschillende aspecten van arbeidsbemiddeling (en-plaatsing)? Hoe wordt gedefinieerd of bemiddeling over de landsgrens succesvol is? Welke criteria worden hierbij gehanteerd? Welke initiatieven ondernemen Nederland, België en Duitsland om dit voor hun burgers te bewerkstelligen? En welke best-practices en data rondom grensgangers zijn beschikbaar? Deze vragen vormen de focus van het nieuwe samenwerkingsproject van ITEM met de partners EMR en EURES dat begin 2016 van start is gegaan en door Martin als projectleider ten uitvoer wordt gebracht.

Martin Unfried

Martin Unfried – Ontgrenzer
Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM
www.maastrichtuniversity.nl/item 
Bouillonstraat 1-3 / kamer D1.201-c
6211 LH Maastricht
T: 043-3883233

Martin.unfried@maastrichtuniversity.nl

Lees ook

  • Het DRIVE RM-consortium, met UM-hoogleraar Clemens van Blitterswijk als mede-aanvrager, ontvangt 37,5 miljoen euro binnen het prestigieuze SUMMIT-programma van NWO. De SUMMIT-beurs erkent samenwerking van wereldklasse, die hiermee verder versterkt kan worden. 

  • Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht ontwikkelt, in nauwe samenspraak met de decanen van de faculteiten, een instrument dat moet helpen om een goed onderbouwde inschatting te maken of en zo ja in hoeverre partners met wie we bestuurlijke samenwerkingen hebben in gebieden waar een...

  • Overweeg je de masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht te volgen? Als student volg je een breed eenjarig programma dat continu streeft naar verbetering. Na het behalen van je diploma kun je je certificeren als Epidemioloog A en na het behalen van een PhD in Epidemiology bij de...