Onderzoekers vinden verband tussen 'engagement' en CO2-uitstoot bedrijven

Investeerders gaan steeds vaker in gesprek met bedrijven over hun impact op het milieu en de maatschappij. In jargon heet dit engagement. Dit lijkt vruchten af te werpen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Universiteit Maastricht. De onderzoekers vergeleken de resultaten van bedrijven waar engagement plaatsvond met bedrijven waar dat niet gebeurde.

In 2021 bijvoorbeeld kreeg 20 procent van de Amerikaanse voorstellen voor milieu- en sociale kwesties meer dan 50 procent van de steun van de aandeelhouders, terwijl in 2016 slechts 3 procent van dergelijke voorstellen door een meerderheid van de aandeelhouders werd goedgekeurd.

Ook Beleggers hebben ook particuliere betrokkenheid versterkt, met samenwerkingsverbanden zoals Climate Action 100+ die er bij bedrijven op aandringen om hun activiteiten milieuvriendelijker te maken. Toch blijft een belangrijke vraag bestaan: Hoe relevant zijn deze rentmeesterschapsactiviteiten voor de financiële prestaties van doelondernemingen?

Rob Bauer, Jeroen Derwall en Colin Tissen, economen aan de Universiteit van Maastricht, deden een uitgebreide, wereldwijde steekproef van particuliere milieu-, sociale en governance (ESG) investeringen om deze vraag te beantwoorden.

Lees meer in Change.inc

Lees ook