1 april 2021

Onderzoek wetgeving huwelijksdwang en achterlating in Marokko en Turkije

De Universiteit Maastricht deed in opdracht van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) onderzoek naar wetgeving die van belang is voor situaties van achterlating en huwelijksdwang in de landen Marokko en Turkije. Dit resulteerde in twee onderzoeksrapporten getiteld ‘Met recht teruggekeerd’.