10 juli 2020

Onderzoek rechtbank en Universiteit Maastricht naar het Europees aanhoudingsbevel

De rechtbank Amsterdam en de Universiteit Maastricht gaan opnieuw gezamenlijk onderzoek doen naar het Europese aanhoudingsbevel in de rechtsordes van de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek moet in kaart brengen op welke onderdelen  verdere ontwikkeling van het Europees aanhoudingsbevel mogelijk zou kunnen zijn.

The InAbsentiEAW research project is financed by
the European Union’s Justice Programme (2014-2020).