5 juli 2017

Onderzoek bij DKE: belangrijke en blijvende kennisverspreiding aan een breed publiek

Onderzoek uitgevoerd door Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) is onlangs positief beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie, uitgevoerd door Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De visitatiecommissie heeft zich voornamelijk gefocust op:

  • Kwaliteit van onderzoek
  • Relevantie voor de samenleving
  • Levensvatbaarheid

Kwaliteit van onderzoek

Het departement streeft ernaar om hoogwaardig onderzoek te doen op gebied van ‘artificial intelligence’ en ‘applied mathematics and operations research’. DKE produceert 6.28 unieke peer-reviewed publicaties per onderzoeks-fte per jaar. De commissie beoordeelt deze productiviteit als goed en heeft waardering voor de mix van output. Een vergelijkingsstudie wijst uit dat DKE’s output van onderzoek vergelijkbaar is met die van gerenommeerde Europese onderzoeksinstituten.

Het departement doet interessant en waardevol onderzoek op vele onderzoeksgebieden.
Visitatiecommissie

Relevantie voor de samenleving

Ook het KE@Work initiatief (een speciaal traject binnen het DKE honours programme, waarin studenten de kans krijgen om relevante werkervaring op te doen, een professioneel netwerk op te bouwen, hun professionele vaardigheden te verbeteren en hetgeen dat ze geleerd hebben in praktijk toe te passen) werd door de commissie toegejuicht, vanwege de veelbelovende kansen om samenwerkingsverbanden te starten of te versterken.

De gepubliceerde onderzoeken creëren een belangrijke en blijvende kennisverspreiding aan een breed publiek, maar ook aan andere onderzoeksdomeinen zoals: psychologie, cardiologie, neurowetenschap, biologie en ecologie.
Visitatiecommissie

Levensvatbaarheid

De visitatiecommissie merkte op dat DKE bewust is van mogelijke dreigingen en zwaktes. Hierdoor is het aanbevolen dat DKE een balans vindt tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en tussen kern onderzoek en service gerelateerd onderzoek.

Het zelf-evaluatie rapport van DKE vermeldt dat het departement de ambitie heeft om zich te ontwikkelen als internationaal erkend centrum van expertise op gebied van data science en knowledge engineering. De commissie is van mening dat DKE een grote kans van slagen heeft om deze ambitie waar te maken.
Visitatiecommissie

Beoordeling

Department of Data Science and Knowledge Engineering doet hoogwaardig onderzoek op gebied van ‘artificial intelligence’ en ‘applied mathematics and operations research’. Ze verhogen maatschappelijke waarde, zeker op gebied van neurowetenschap en biomedische wetenschappen als cardiologie en systeembiologie.

SEP-scores
Betekenis Kwaliteit van onderzoek Relevantie voor de samenleving Levensvatbaarheid
Uitstekend Het onderzoeksinstituut is één van de meest toonaangevende onderzoeksinstuten ter wereld in zijn vakgebied Het onderzoeksinstituut levert een uitstekende bijdrage aan de samenleving Het onderzoeksinstituut is uitstekend voorbereid op de toekomst
Zeer goed Het onderzoeksinstituut doet zeer goed, internationaal erkend onderzoek Het onderzoeksinstituut levert een zeer goede bijdrage aan de samenleving Het onderzoeksinstituut is zeer goed voorbereid op de toekomst
Goed Het onderzoeksinstituut doet goed onderzoek Het onderzoeksinstituut levert een goede bijdrage aan de samenleving Het onderzoeksinstituut maakt verantwoorde, strategische keuzes en is daarom goed voorbereid op de toekomst.
Onvoldoende Het onderzoeksinstituut behaalt geen bevredigende onderzoeksresultaten Het onderzoeksinstituut levert geen bevredigende bijdrage aan de samenleving Het onderzoeksinstituut is onvoldoende voorbereid de toekomst

 

De commissie heeft gehandeld volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). De uiteindelijke beoordeling is gebaseerd op het document aangeleverd door het instituut en interviews met het management, een selectie van onderzoekers binnen het instituut, PhD-studenten en externe contacten van het departement.

Over DKE

Department of Data Science and Knowledge Engineering is opgericht in 1992 als onderdeel van de faculteit Humanities and Sciences (FHS). DKE beslaat een breed gebied binnen knowlegde engineering met zowel onderzoek als onderwijs. DKE bestaat uit drie internationaal gerespecteerde groepen met focus op: ‘Robotics, Agents and Interaction’, ‘Networks and Strategic Optimization’ en ‘Biomathematics en Bioinformatics’.

DKE biedt één bachelor-opleiding (Data Science and Knowledge Engineering) en twee master-opleidingen (Artificial Intelligence en Data Science for Decision Making) aan. DKE’s bacheloropleiding is al drie jaar op rij bekroond met het top kwaliteitszegel door Keuzegids Hoger Onderwijs.