NWO Vici beurs voor professor Milene Bonte

Milene Bonte, hoogleraar Cognitive Neuroscience of Language and Literacy Development aan de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht, heeft een NWO Vici beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Het bedrag is bestemd voor onderzoek naar het tijdig kunnen voorspellen of kinderen extra ondersteuning nodig hebben om leesproblemen te voorkomen. 

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Vroege behandeling cruciaal

Professor Bonte ontvangt de Vici beurs voor haar onderzoek “The reading curve: Predicting children’s reading skills from their neurobehavioral learning trajectories.” Dat richt zich op het tijdig opsporen van leesproblemen. Kinderen laten grote verschillen in leesontwikkeling zien. Leesproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie, worden nu pas vastgesteld en behandeld nadat bewezen is dat een kind niet voldoende reageert op leesonderwijs, vaak rond 8-9 jaar. Dit is problematisch omdat vroege behandeling cruciaal is voor optimale (lees)ontwikkeling en daarmee voor hun verdere maatschappelijke kansen. Om leesproblemen eerder te voorspellen, ontwerpen de onderzoekers speciale leertaken en brengen ze individuele verschillen tussen leertrajecten van kinderen in kaart door het modelleren van leerprestaties en hersenactiviteit. Hiermee wordt een nieuwe digitale leertest ontwikkeld die kan voorspellen wie later makkelijker zal leren lezen en wie extra ondersteuning nodig zal hebben om leesproblemen te voorkomen.

“Ons onderzoek richt zich om te beginnen op gedrag in combinatie met hersenactiviteit tijdens korte leertaken. Daarmee heeft het een behoorlijk fundamenteel karakter”, zegt Milene Bonte. “Dit is nodig voor het valideren van de leertaken en voorspellende indicatoren die vervolgens gebruikt zullen worden in de digitale leertest voor de vroege voorspelling van leesproblemen op scholen. We hopen dat het  binnen afzienbare tijd concreet vruchten afwerpt voor het leven van jonge kinderen. Als we de kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning kunnen bieden vanaf het moment dat ze leren lezen, dan scheelt dat moeizamere interventie achteraf. Daarnaast voorkomt het hopelijk de  frustraties en een veminderd zelfvertrouwen die we vaak terugzien bij kinderen met leesproblemen.”

NWO maakte vandaag bekend dat in totaal 34 Vici beurzen zijn toegekend. Daarmee is 13% van de over 2022 ingediende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd: NWO ontving in totaal 266 voorstellen.

Lees ook

  • Recreatief lachgasgebruik is tot minstens 60 minuten na inhalatie meetbaar in ademlucht en bloed, en het is technisch haalbaar om hiervoor een meetinstrument te ontwikkelen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door wetenschappers van Universiteit Maastricht, TNO en het LUMC naar de...

  • Vier Maastrichtse onderzoeksteams gaan van start met hun project dat gefinancierd wordt met een flinke som geld uit de Open Competitie van subsidieverstrekker ZonMw. Daarnaast is een Nijmeegs onderzoeksteam gehonoreerd, waarvan ook Harro van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies aan...

  • De International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety (ICADTS) heeft nieuwe richtlijnen vrijgegeven die een samenvatting geven van het meest recente onderzoek over rijden onder invloed van cannabis.