Minimaal invasieve methodes besparen patiënt zware operatie

Nieuwe technieken ingezet voor herstel lekkende hartklep

In het Maastricht UMC+ worden voor het eerst in Nederland twee nieuwe minimaal invasieve technieken ingezet om een lekkende hartklep te herstellen. De zogeheten Neochord-techniek en de Carillon-methode zijn erop gericht om een operatie aan de hartklep uit te voeren zonder gebruik van de hart-longmachine en zonder de hele borstkas te hoeven openleggen. Dat heeft onder andere als voordeel dat de patiënt veel sneller herstelt. Daarnaast komen patiënten die, bijvoorbeeld vanwege hoge leeftijd, niet meer geholpen konden worden nu wel weer in aanmerking voor behandeling. Bij het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ zijn inmiddels de eerste patiënten met de nieuwe technieken behandeld.

neo chord
Neo Chord

In een gezond hart zorgt de zogenoemde mitraalklep voor de verplaatsing van zuurstofrijk bloed van de longen naar het lichaam. De klep bevindt zich tussen de linkerkamer en linkerboezem en pulseert mee met het hartritme. Als er een ‘lekkage’ optreedt en de klep niet meer goed sluit, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Het hart zwelt op, bloed kan niet meer goed worden rondgepompt en er komt vocht achter de longen. Uiteindelijk kan dit leiden tot hartfalen. Zo’n lek kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de aanhechting van de verschillende onderdelen van de hartklep bijvoorbeeld kapot of verslapt zijn.

Slechts één incisie
Om de mitraalklep te kunnen herstellen, moet normaliter de gehele borstkas worden opengelegd om bij het hart te komen. Tevens moet het hart worden stilgelegd en de bloedsomloop worden omgeleid. “Dat is een behoorlijke zware ingreep voor een patiënt”, zegt cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia. “Met name oudere en verzwakte patiënten kunnen zo’n operatie dan ook vaak niet aan.” Daarom wordt voortdurend gezocht naar zogeheten minimaal invasieve methoden waarbij de schade aan het lichaam tot een minimum beperkt blijft. Eén zo’n techniek is de Neochord (zie afbeelding), waarmee Sardari Nia inmiddels ervaring heeft opgedaan. Hiervoor is slechts één kleine incisie nodig.

Lek repareren
De Neochord-techniek kan worden uitgevoerd als de aanhechting van de hartklep kapot is en daardoor niet meer goed sluit. Via een speciaal hulpmiddel kan de chirurg via een kleine opening in de borstkas bij de ‘lekkende’ klep. Zonder het hart van de patiënt stil te leggen kan hij vervolgens de aanhechting in de hartklep kunstmatig herstellen. Cardioloog Jindrich Vainer werkt met een andere minimaal invasieve techniek: de Carillon-methode. Voor deze ingreep is geen enkele incisie nodig en deze kan worden ingezet als de aanhechting van de hartklep zelf verslapt is. Via plaatsing van een stent in één van de kransslagaders kan de cardioloog de hartklep als het ware aantrekken en op zijn plek vastzetten om zodoende de lekkage te repareren.

Optimale behandeling
Beide technieken hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van de conventionele operatie. Vainer: “Behalve dat deze ingreep in een korter tijdsbestek kan worden uitgevoerd, besparen we de patiënt ook een zwaar herstel. Na één à twee dagen kan de patiënt namelijk alweer naar huis. Daarnaast kunnen patiënten die vanwege de zwaarte van de operatie voorheen niet meer in aanmerking kwamen voor behandeling, nu wel weer worden geholpen.” Sardari Nia vult aan: “Door steeds nieuwe technieken toe te passen proberen we iedere patiënt de meest optimale behandeling te bieden met zo min mogelijk bijwerkingen.”

Lees ook