18 augustus 2017

Nieuwe regelingen

Met ingang van 1 september 2017 treden twee nieuwe regelingen in werking te weten:
Regeling Tenure Track voor de functie Universitair Docent en Werving, selectie en benoeming van hoogleraren bij de Universiteit Maastricht.

Beide regelingen zijn terug te vinden op de website van de Universiteit Maastricht.