8 augustus 2017

Nieuwe CAO

Eerder hebben wij bericht dat de Nederlandse Universiteiten met de werknemersorganisaties tot een akkoord zijn gekomen voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (CAO-NU).

De volledige tekst van de CAO-NU is nu beschikbaar op de website van de VSNU.
De looptijd van deze CAO is van 2 juli 2016 t/m 30 juni 2017 en is verlengd tot 1 juli 2018.

Teksten op de website van de UM zullen in de komende periode worden aangepast.