Nieuwe ‘supergroep’: DKE and IDS vormen samen het Department of Advanced Computing Sciences

De nieuwe afdeling beslaat onderzoek en onderwijs op de gebieden van kunstmatige intelligentie, informatica, data science, wiskunde en robotica. Meer dan 100 stafleden hebben hun thuisbasis bij de nieuwe groep, die is ingebed binnen de Faculty of Science and Engineering.

Alle bestaande activiteiten van het Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) en het Institute of Data Science (IDS), waaronder onderwijs en samenwerkingsverbanden, worden voortgezet als onderdeel van het nieuwe Department of Advanced Computing Sciences.

Samen verder

De samenwerking is een win-winsituatie voor zowel DKE als IDS. De twee groepen vulden elkaar de afgelopen jaren steeds beter aan op het gebied van onderzoek en onderwijs. Het idee om samen een nieuwe afdeling te vormen kwam dan ook rechtstreeks van DKE en IDS zelf.

Michel Dumontier, Ellen Narinx-Schrauwen and Mark Winands
Van links naar rechts: Michel Dumontier (afdelingshoofd van IDS), Ellen Narinx-Schrauwen (managing director) en Mark Winands (afdelingshoofd).

Michel Dumontier, Distinguished Professor of Data Science en afdelingshoofd van IDS, zegt daarover: “Sinds de oprichting in 2017 heeft IDS grote stappen gezet in het bevorderen van een sterke, levendige en op samenwerking gerichte omgeving voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs in data science en kunstmatige intelligentie. Het oprichten van een nieuwe afdeling met onze DKE-collega’s kan onze positionering in het verantwoord ontwikkelen en toepassen van datagedreven systemen – met een breed maatschappelijk en economisch nut – alleen maar versterken.”

Professor Mark Winands, afdelingshoofd van DKE en van het nieuwe Department of Advanced Computing Sciences, is eveneens te spreken over de synergie. Winands: “De kracht van deze nieuwe afdeling ligt in haar reikwijdte. DKE is vooral sterk in het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken, in het oprekken van de grenzen van het technische vakgebied zelf. Samen met IDS bedienen we de hele keten – van fundamenteel onderzoek en ontwikkeling tot implementatie, toepassing en onderwijs – vanuit één centrale plek binnen de universiteit.”

Nieuwe afdeling, vertrouwde plekken
Vanwege de interfacultaire aanwezigheid van IDS behoudt het instituut haar eigen identiteit en zichtbaarheid als onderdeel van de nieuwe afdeling. Het Department of Advanced Computing Sciences blijft daarnaast een actieve rol spelen binnen de verschillende Brightlands-campussen en -instituten.

Groeipotentie

Het onstaan van het Department of Advanced Computing Sciences past in een bredere trend. Limburg zet al langer forse stappen op het gebied van bètawetenschappen. Zowel de Faculty of Science and Engineering als de Brightlands-campussen zijn zwaartepunten van deze ontwikkelingen.

Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, zegt daarover: “Dit is een fantastische ontwikkeling voor de Brightlands Smart Services Campus. De samenvoeging van beide departementen, met beiden digitalisering in hun hart, vergroot de mogelijkheden om de ambities van de AI-hub Brightlands te versnellen. Hierdoor zijn we in staat om samen te investeren in majeure uitdagingen op het gebied van digitalisering en AI op weg naar brede welvaart voor onze regio en Nederland.”

De decaan van UM’s Faculty of Science and Engineering, Thomas Cleij, deelt het enthousiasme van Boeijen. “De vorming van het Department of Advanced Computing Sciences is een belangrijke mijlpaal in de groei van onze faculteit, waarmee de belangrijkste UM-onderzoeksactiviteiten en -expertise op het gebied van data science, kunstmatige intelligentie en informatica worden samengebracht in één FSE-departement. Ik verheug me op de groei en synergie die hierdoor zal ontstaan!”

Heb jij een uitdaging op het gebied van data science, kunstmatige intelligentie of informatica? En wil je die graag samen met het Department of Advanced Computing Sciences oplossen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

 

Fotografie: Philip Driessen

Paul-Henri-Spaaklaan 1

Het Department of Advanced Computing Sciences zetelt in het FSE-gebouw aan de Paul-Henri Spaaklaan 1.

Lees ook

  • Het eerste lustrum van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen was reden voor een feestje. Een dubbel feestje zelfs, want naast het vijfjarig bestaan werd ook de officiële opening van AI-hub Brightlands gevierd.