19 januari 2023
Nieuw EU-onderzoeksproject REALM

Multi-Stakeholder Ecosysteem voor de co-creatie en evaluatie van software voor medische hulpmiddelen

Van 19-20 januari 2023 vond in Maastricht de eerste bijeenkomst plaats van het interdisciplinaire consortium van het Europese onderzoeksproject REALM. Het consortium wordt geleid door bijzonder hoogleraar Michel Dumontier van de Universiteit Maastricht en bestaat uit 13 Europese partners en twee geassocieerde partners. Samen zullen zij een raamwerk ontwikkelen waarin regelgevende instanties, softwareontwikkelaars, zorgmedewerkers en beleidsaanbiedingen gezamenlijk innovatieve software voor medische hulpmiddelen kunnen creëren en evalueren - ten behoeve van patiënten en zorgmedewerkers.