Mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Kiesraad

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht aan Z.M. de Koning tot benoeming van mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink als lid van de Kiesraad. Zij is per 1 juli 2016 benoemd tot hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. De Kiesraad fungeert als centraal stembureau (zo stelt de Kiesraad de definitieve verkiezingsuitslag van de verkiezingen voor de Tweede en Eerste Kamer en referenda vast), als adviesorgaan (zo bracht de Kiesraad op 1 juni 2016 een advies uit over het gehouden raadgevend referendum van 6 april 2016) én als informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Per 1 januari 2017 zijn verder benoemd de heer J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga als voorzitter van de Kiesraad, thans lid van de Raad van State, en de heer R.B. (Rudy) Andeweg als lid. Laatstgenoemde is ook hoogleraar Empirische Politicologie aan de Universiteit Leiden.

Lees ook