26 juni 2020

Mogelijk sprake van etnisch profileren bij voorspellen recidive

Bij steeds meer zogenoemde risicotaxatie-instrumenten blijkt dat er mogelijk sprake is van etnisch profileren. Gijs van Dijck, verbonden aan het Maastricht Law & Tech Lab van de Universiteit Maastricht, evalueerde daarom het instrument OxRec, dat de kans op recidive tracht te voorspellen en sinds enige tijd in de Nederlandse rechtspraktijk wordt gebruikt. De bevindingen zijn verontrustend. Het gebruik van OxRec creëert dan wel versterkt namelijk de mogelijkheid van ongelijke behandeling op basis van ras, sociale klasse of andere sociale ongelijkheden. De evaluatie van Van Dijck wordt vandaag gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.