Minister OCW verdiept zich in internationalisering UM

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) is maandag 16 april op bezoek geweest om haar licht op te steken over internationalisering en taalbeleid bij de UM en Zuyd Hogeschool. De input die ze kreeg zal ze gebruiken bij het ontwikkelen van een visie op bijvoorbeeld het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs. Het onderwerp is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest en heeft tot stevige debatten in de Tweede Kamer geleid.

 

Ingrid van Engelshoven
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) spreekt met studenten

Tijdens haar werkbezoek aan ‘de meest internationale universiteit van Nederland’ en Zuyd Hogeschool ging de minister eerst in gesprek met een delegatie van studenten, docenten en studentleden van de Universiteitsraad. Daarna sprak zij met bestuurders, waaronder prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de UM, zijn ambtgenoot bij Zuyd Hogeschool dr. Luc Verburgh, commissaris van de Koning Theo Bovens en Bert Jongen, wethouder bij de gemeente Maastricht. Aan de hand van stellingen werd onder andere gesproken over de International Classroom en de arbeidsmarkt en het belang van internationalisering vanuit nationaal en regionaal perspectief.

Meerwaarde


Minister Van Engelshoven gaf aan dat internationalisering meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs, maar dat onderwijskwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit voorop staan. Voor het ontwikkelen van haar visie praat de minister de komende tijd nog met de Vereniging voor Hogescholen (VH),  de VSNU, de studentenbonden en Nuffic. Daarnaast zal ze de resultaten gebruiken van een aantal nog lopende onderzoeken, o.a. door het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het visiedocument over internationalisering en taalbeleid in het hoger onderwijs wordt naar verwachting in juni opgeleverd. Dan kan de Tweede Kamer nog voor het zomerreces hierover een debat voeren.