Minder werken heeft gevolgen voor pensioenopbouw

Als je minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Je hebt dan minder te besteden na jouw pensionering. Werknemers staan hier onvoldoende bij stil.

Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd, zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld zorgtaken en/of extra vrije tijd. “Dit geldt met name voor vrouwen, en dit maakt hen extra kwetsbaar”, aldus Lisa Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en directeur van Netspar. Zij vindt het belangrijk dat zich mensen realiseren dat keuzes die nu gemaakt worden, financiële gevolgen hebben voor later. “Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk”, zegt Brüggen.

Lees meer in Salaris Vanmorgen

Lees ook