Toekenning Nationaal Groeifonds voor 'duurzame groei'

Miljoeneninvesteringen in vier projecten waarin UM betrokken is

Vier projecten waarbij de UM betrokken is komen in aanmerking voor een financiële injectie vanuit het Nationaal Groeifonds. Hoe groot de investering exact zal zijn, hangt af van de financieringsverdeling waarover later wordt besloten.

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Dat zijn kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

De investeringen worden gedaan in een aantal rondes. In de derde ronde werden afgelopen vrijdag op voorstel van de adviescommissie in totaal 18 projecten gehonoreerd. Daaronder de volgende vier projecten waarbij de UM en/of het MUMC+ is betrokken:
 

Om Nederland te laten overschakelen op het gebruik van klimaat-neutrale materialen, worden de komende jaren vijf nieuwe productieketens van een industriële omvang ontwikkeld. De ambitie: in Nederland een nieuwe bedrijfstak voor bio-gebaseerde kunststofmaterialen en -producten realiseren en versnellen.

Het voorstel is ingediend door de coalitie Groene Chemie, Nieuwe Economie en het Topconsortium TKI Biobased Economy, onder leiding van Arnold Stokking, managing director van Brightsite.
 

Dit voorstel beoogt een ‘schaalsprong van het Nederlandse valorisatiesysteem’, door samen met publieke en private partners vijf nieuwe valorisatie-impulsen te realiseren. Als het gaat om creatie van kennis behoort Nederland tot de top 3 van Europa, maar de vertaling van de nieuwe kennis in maatschappelijke en economische meerwaarde kan een stuk beter.

Het voorstel Deltaplan Valorisatie loopt via het landelijke KTO-netwerk en UNL met betrokkenheid van alle NL kennisinstellingen, waaronder ook UM en MUMC+.
 

Dit betreft een publiek/privaat instituut voor microbioom-onderzoek met een grensverleggende focus: de interacties tussen vele microbiomen in bodems, water, planten, dieren en mensen, samen deel van een groter geheel, het ‘holomicrobioom’. Microbiomen zijn de ons omringende, rijke gemeenschappen van miljarden bacteriën, schimmels en virussen. Ze hebben grote effecten op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu. Waar microbioom-onderzoek zich nu nog richt op afzonderlijke microbiomen (zoals dat in de darm van een mens of op de wortel van een plant) brengt het nieuwe instituut een compleet holomicrobioom in kaart: dat van het Nederlandse voedselsysteem, dat strekt van akkers, afvalwater en gewassen tot landbouwhuisdieren, voedsel en consumenten.

Alle kennisinstellingen in Nederland die onderzoek doen naar microbiomen zijn bij dit initiatief betrokken, waaronder UM via NUTRIM.
 

Dit is een 10-jarig traject voor primair en voortgezet onderwijs, en middelbaar beroepsonderwijs. Het traject is bedoeld om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en aantrekkelijkheid van dit beroep te vergroten.

UM is via UNL betrokken bij deze aanvraag.

 

Voor al deze projecten is een budget van ruim honderd tot enkele honderden miljoenen euros gereserveerd. De exacte hoogte van de investering zal later bekend worden gemaakt.

Lees ook