Hoeveelheid bruin vet en energiegebruik nemen toe

Mensen met overgewicht gebaat bij kou

Mensen met overgewicht of obesitas hebben baat bij blootstelling aan koude. De hoeveelheid bruin vet en het energiegebruik nemen door blootstelling aan kou toe, en dat helpt om het overgewicht in ieder geval niet te laten toenemen. Een en ander blijkt uit het promotie-onderzoek van gezondheidswetenschapper Anouk van der Lans, die op 3 juli promoveerde aan de Universiteit Maastricht.

Bruin vet en het effect van blootstelling aan kou is in het Maastricht UMC+ al sinds 2009 onderwerp van onderzoek. Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt zette het onderwerp mondiaal op de kaart. Bruin vet gebruikt energie om warmte te produceren, en is dus gunstig. Dit in tegenstelling tot wit vet, dat alleen maar energie in het lichaam opslaat. Bij eerder onderzoek werd de bruin-vetactiviteit van slanke mensen onderzocht. Slanke mensen hebben doorgaans meer bruin vet dan mensen met overgewicht.

Korte broek

Van der Lans heeft nu voor het eerst proefpersonen met een Body Mass Index tussen de 28 en 35 aan koude blootgesteld. Deze proefpersonen verbleven - gekleed in korte broek en T-shirt - tien dagen achter elkaar gedurende zes uur per dag in een kamer waar de temperatuur was teruggeschroefd tot 13 à 14 graden Celsius. Aanvankelijk gingen de proefpersonen behoorlijk rillen van de kou, maar na verloop van tijd trad gewenning aan de lage temperatuur op. Uit metingen in PET-CT-scans bleek dat de hoeveelheid bruin vet door de blootstelling aan kou was toegenomen. Bovendien was het energiegebruik toegenomen. Ook al hebben mensen met overgewicht of obesitas minder bruin vet dan slanke mensen, het helpt wel degelijk als het aanwezige bruin vet geactiveerd wordt. Blootstelling aan milde kou zou kunnen helpen om het gewicht in ieder geval niet te laten toenemen. Van der Lans verwacht dat activatie van bruin vet door blootstelling aan kou in de toekomst daadwerkelijk kan worden ingezet in de strijd tegen overgewicht: “Vooral mensen die net zijn afgevallen, kunnen er baat bij hebben. Waarschijnlijk helpt het al om de verwarming één graadje lager te draaien.” 

Het promotie-onderzoek van Anouk van der Lans heeft geleid tot publicaties in American Journal of PhysiologyInvestigative Radiology en The Journal of Clinical Investigation.

Lees ook

  • Met een bachelordiploma Biomedical Sciences heb je ruime keuze waar je je gedetailleerde kennis over ziekte en gezondheid wilt toepassen. Of je nu in het lab of daarbuiten wilt werken. Lobke Meels is een inspirerend voorbeeld van een carrière buiten het lab. Ze combineerde haar bacheloropleiding...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

  • Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UM, is geëerd met het Teken van Verdienste van de stad Maastricht. Hij kreeg het ereteken op 6 juni uit handen van locoburgemeester Hubert Mackus vanwege zijn grote verdiensten voor de universiteit en voor Maastricht. Begin juli neemt Nick...