Samenwerking Radboud Universiteit

Meer leraren in Limburg: gezamenlijke lerarenopleiding Maastricht-Radboud breidt opties uit

Twee jaar geleden startten de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit met een gezamenlijk aanbod om meer eerstegraads leraren voor de klas te krijgen in Limburg. De aandacht richtte zich toen op zij-instromers van buiten het onderwijs en op tweedegraads leraren die hun eerstegraads bevoegdheid wilden halen. Vanaf komend collegejaar kunnen ook reguliere studenten van de Universiteit Maastricht deelnemen aan de gezamenlijke lerarenopleiding, die deels in Nijmegen, deels in Maastricht plaatsvindt.

Op maandag onderwijs in Nijmegen, dinsdag tot en met donderdag als Leraar In Opleiding (LIO) voor de klas en op vrijdag onderwijs in Maastricht. Dat is hoe een week eruitziet voor wie de gezamenlijke lerarenopleiding van de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht volgt. Het aanbod maakt deel uit van het samenwerkingsprogramma van beide universiteiten.

Tot nog toe: zij-instromers

In de praktijk maakten tot nog toe ongeveer tien zij-instromers, mensen van buiten het onderwijs die als leraar willen beginnen, gebruik van het aanbod. Geen massale aantallen, maar dat verwachtten de beide universiteiten ook niet – zeker niet bij mensen voor wie de stap om leraar te worden een carrièreswitch betekent, waar ze vaak wat langer over nadenken. De deelnemers die via deze route binnenkwamen, gaven bovendien de voorkeur aan één langere lesdag in Nijmegen (zoals die ook geldt voor andere studenten aan de Radboud Docenten Academie) in plaats van twee kortere in Nijmegen en Maastricht.

Nu ook voor reguliere studenten

Vanaf september 2024 kunnen ook reguliere studenten van de Universiteit Maastricht – waar geen eigen aanbod in eerstegraads lerarenopleidingen is – gebruik maken van het gezamenlijke aanbod en de colleges in Nijmegen en Maastricht. Studenten kunnen zich voor 19 verschillende schoolvakken inschrijven. Met meer mede-LIO’s onderwijs volgen op beide locaties, hopen de samenwerkende universiteiten een bijdrage te leveren aan meer eerstegraads leraren voor de klas in Limburg.

Juanita Vernooy, projectleider van de lerarenopleiding aan de Universiteit Maastricht, is blij met de uitbreiding van het aanbod. ‘We kunnen nu studenten opleiden in de regio, met stages in de regio. Op die manier hopen we meer getalenteerde leraren voor Limburg te behouden. De reacties die we krijgen op open dagen en online voorlichtingssessies zijn positief, de aanmeldingen komen op gang. Mocht je ook interesse hebben, informeer dan vooral.’

Promo lerarenopleiding

Lees ook