Lerarenopleiding Universiteit Maastricht

Heb je interesse om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Bij de Universiteit Maastricht bieden we verschillende lerarenopleidingen aan waarmee je wordt opgeleid tot middelbareschooldocent.

Zowel tijdens en na je bachelor als na je master kun je aan de Universiteit Maastricht een lesbevoegdheid halen. Een educatieve minor of module volg je tijdens of na je bachelor. Hiermee behaal je een beperkte tweedegraads bevoegdheid en mag je lesgeven op het vmbo, en in de onderbouw van HAVO en VWO (klas 1, 2 en 3). Samen met de Radboud Universiteit bieden we vanaf 2024 ook een Eenjarige Educatieve Master aan. Hiermee behaal je een eerstegraads lesbevoegdheid en mag je o.a. lesgeven in alle klassen van het MBO, HAVO en VWO, en volwassenenonderwijs.

Onderwijsbevoegdheid

Voor het uitoefenen van het docentschap is een onderwijsbevoegdheid vereist. Onze lerarenopleidingen bieden mogelijkheden om zowel tijdens je bachelor als na je bachelor of master een (beperkte) tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Kies de opleiding die naadloos aansluit bij jouw persoonlijke situatie en talenten.

(Beperkte) Tweedegraads onderwijsbevoegdheid
Na succesvolle afronding van de Educatieve Minor of Educatieve Module ontvang je een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid. Hiermee ben je bevoegd om les te geven aan:

  • Onderbouw HAVO en VWO (klas 1, 2, 3)
  • VMBO (alle leerwegen)

>>   Meer informatie over de Educatieve Minor.

>>   Meer informatie over de Educatieve Module.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid
Na succesvolle afronding van de Eenjarige Educatieve Master of de Tweejarige Educatieve Master behaal je een eerstegraads lesbevoegdheid. Hiermee ben je bevoegd om les te geven aan:

  • Alle klassen van het VMBO, HAVO en VWO
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO), inclusief volwasseneneducatie
  • Primair onderwijs, mits het vak dat je geeft overeenkomt met een vak dat daar wordt onderwezen.

De Eenjarige Educatieve Master wordt aangeboden in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Je kunt hiermee leraar worden in maar liefst 19 schoolvakken. Met je eerstegraads lesbevoegdheid op zak kun je direct voor de klas. Samen met de Radboud Universiteit bieden we in Maastricht Leren op Locatie aan. Dit betekent dat je één dag per week onderwijs volgt in Nijmegen en één dag in de week in Maastricht. De overige dagen loop je stage op een middelbare school in Limburg.

De Eenjarige Educatieve Master kun je volgen in de volgende schoolvakken: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn, Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie, Economie, Geschiedenis, Filosofie, Godsdienst en Levensbeschouwing, Kunstgeschiedenis en Culturele Kunstzinnige Vorming, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Informatica.

Wil jij leraar worden in het voortgezet onderwijs?

In verschillende fases van je studie kun je je ontwikkelen tot docent. Klik hieronder verder om te ontdekken welke route het beste past bij jouw situatie en wensen.

Benieuwd welk pad jij kunt nemen om leraar te worden? Lees het hier:

Samenwerking met Radboud Universiteit

Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit Nijmegen slaan de handen ineen om het lerarentekort in de regio Zuidoost-Nederland terug te dringen. Beide instellingen werken nauw samen om de zichtbaarheid van lerarenopleidingen in deze regio te vergroten bij studenten, alumni en carrière-switchers. Ook wordt in 2024 het Leren op Locatie uitgerold, waarbij de student 1 dag in de week onderwijs volgt op de campus in Maastricht en 1 dag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De overige dagen geeft de student les op een middelbare school in Limburg.

De Universiteit Maastricht biedt een educatieve minor aan waarmee je een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid kunt behalen. Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je lesgeven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het HAVO en VWO.

  Meer informatie over de Educatieve Minor.

  Meer informatie over de Educatieve Module.

De eerstegraads onderwijsbevoegdheid dient behaald te worden aan de Radboud Universiteit.

  Gedetailleerd overzicht van alle lerarenopleidingen die we samen met de Radboud Universiteit aanbieden.